Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KATAVIĆ, Ivan (Ivo), strojarski inženjer (Split, 31. X. 1929). Gimnaziju završio u Splitu 1949, diplomirao u Metalurškom odjelu Tehničkoga fakulteta u Ljubljani 1957, doktorirao tezom Istraživanje utjecaja mikrostrukture karbidnog lijevanog željeza na njegovu otpornost prema abrazivnom trošenju na Tehničkom fakultetu u Rijeci 1976. Između 1958. i 1970. radio u brodogradilištu »3. maj«, Brodokomercu, tvornici »Vulkan« i Metalki u Rijeci te 1962–65. u Gebrüder Sulzer AG u Winterthuru. Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (danas Tehnički fakultet) u Rijeci predavač od 1970, docent od 1973, izvanredni od 1978. i redoviti profesor od 1983. do umirovljenja 2000. Specijalizirao se u Institutu za ispitivanje materijala pri Sveučilištu u Stuttgartu 1975–76. U njem i u ljubljanskom Metalurškom institutu surađivao je u istraživanju triboloških svojstava lijevanih materijala. Kao prorektor Sveučilišta u Rijeci (1994–96) osnovao je 1998. Tehnološko-inovacijski centar. Sudjelovao je na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima te surađivao u periodicima Livarski vestnik (Ljubljana 1971, 1978, 1988–89, 1991, 1996), Strojarstvo (1971), Wear (Lausanne 1978, 1983), Ljevarstvo (1980–86, 1992–93), Zbornik radova Tehničkog fakulteta Rijeka (1980, 1988), Tribologija u industriji (Kragujevac 1981) i Giesserei-praxis (Berlin 1993). Napisao priručnik Tehnika napajanja čeličnog lijeva (Rijeka 1966), udžbenike Ljevarstvo (Rijeka 1975, 19932, 20013) i Uvod u materijale (Rijeka 1997) te surađivao u Ljevačkom priručniku (Zagreb 1988). Bio je glavni urednik časopisa Ljevarstvo 1980–86. Dobio Nagradu »Nikola Tesla« 1984.

 
Redakcija (2009)