KOS, Dragutin

traži dalje ...

KOS, Dragutin (Karl), šumarnik (XIX. st.). Prema nepotvrđenim podatcima, podrijetlom Čeh (F. Ž. Kesterčanek, A. Ugrenović). U Hrvatsku je došao oko 1840. Suosnivač je Hrvatskoga gospodarskoga društva 1841. i Odsjeka za šumarstvo 1846, izdvojenoga u samostalno Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo (danas Hrvatsko šumarsko društvo). Tada je bio »šumski meštar« na posjedima Elizabete Erdődy sa sjedištem u Sisku, 1851–54. »prisjednik zemaljske komisije« novoosnovanoga Zemljarinskoga katastra u Zagrebu, a potom odlazi u Štajersku. Bio je predstavnik Hrvatsko-slavonskoga šumarskoga društva na Gospodarskom kongresu u Beču 1849. i na poč. 1850-ih sa šumarskim savjetnikom F. Moguscherom član izaslanstva Gospodarskoga društva Franji Josipu I. za osnivanje poljodjelske i šumarske škole u Zagrebu, predsjednik Šumarskoga odsjeka 1852–54. i član više šumarskih društava Habsburške Monarhije. U svojim člancima i knjižici Das Forstwesen in Kroatien (Zagreb 1847) razrađuje načine i sredstva za poboljšanje gospodarstva i šuma, zauzima se za povjeravanje uprave i nadzora šuma domaćim ljudima, skreće pozornost na nužnost osnivanja zemaljske udruge te školovanja šumara i lugara. Radove je objavljivao u časopisima List měsečni Horvatsko-slavonskoga gospodarskoga družtva (poslije Gospodarske novine, Gospodarski list, 1844–45, 1847, 1853), Südslavische Zeitung (1851), Trudovi Odsěka šumarskoga za Hervatsku i Slavoniu – Verhandlungen der Forst-Section für Kroatien und Slavonien (1852). Održavao je predavanja za seljake koja je Gospodarsko društvo tiskalo 1845. pod naslovom Vorträge für den Landmann Kroatiens und Slavoniens.

LIT.: F. Ž. Kesterčanek: Prilozi za poviest šuma i šumskog gospodarstva kod Hrvata. Šumarski list, 7(1883) 1, str. 22–24. — M. Crnković: Hrvatsko šumarstvo. Ibid., 4, str. 157–160. — A. Borošić: XXV. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga družtva. Ibid., 26(1902) 2, str. 44. — A. Ugrenović: Iz istorije našeg šumarstva. Ibid., 49(1925) 1, str. 8, 12–16; 2, str. 63–72; 3, str. 164–174. — Pola stoljeća šumarstva 1876–1926. Zagreb 1926, 5, 7–21, 113–114. — A. Kauders: Šumarska bibliografija (1846–1946). Zagreb 1947, 82, 142, 210, 226. — Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860–1960. Zagreb 1963, 4, 13, 54. — Povijest šumarstva Hrvatske 1846–1976. Zagreb 1976, 7, 345–350. — Hrvatsko šumarsko društvo 1846–1996. Zagreb 1996, 13, 19–27, 29, 107, 162, 443. — O. Piškorić: Dragutin Kos, osnivač Hrvatskoga šumarskog društva. Šumarski list, 121(1997) 1/2, str. 35–44.
 
Hranislav Jakovac (2009)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

KOS, Dragutin. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/10108>.