KOS, Vesna

traži dalje ...

KOS, Vesna, elektrotehnička inženjerka (Zagreb, 8. XI. 1930). U Zagrebu završila gimnaziju 1949, diplomirala 1956. na Tehničkom fakultetu, Elektrotehnički odsjek, te 1972. doktorirala tezom Planarni Si(Li) gama polarimetar i optimizacija moći razlučivanja u beta i gama spektrometriji na Elektrotehničkom fakultetu (ETF). Radila u zagrebačkoj Radioindustriji 1956–60, potom na ETF kao asistentica, od 1974. kao docentica u dopunskom radu i od 1980. kao honorarna izvanredna profesorica, a na Fakultetu prometnih znanosti od 1982. kao izvanredna profesorica i od 1988. do umirovljenja 1994. kao redovita. Također je predavala na poslijediplomskom studiju na ETF. Bavila se izvedbom laboratorijskih aparatura, elektrotehnikom u prometnom inženjerstvu, signalnom tehnikom i telekomunikacijama te informacijskim sustavima u željezničkom prometu. Sudjelovala je na domaćim i inozemnim skupovima i objavljivala u njihovim izdanjima. Surađivala u časopisima Zeitschrift für Physik (Berlin 1970), Automatika (Beograd 1971), Fizika (1972), Suvremeni promet (1985–86, 1988), Bilten Znanstvenoga savjeta za promet JAZU/HAZU (1988–89, 1992), Promet (1993). Suautorica je skripata Mjere i mjerenje u fizici (Zagreb 1975, 4 izd. do 1990), Predavanja iz fizike, 1 (Zagreb 1981, 1985, 1988), udžbenika Željeznički SS uređaji i vuča (Zagreb 1986), Signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji u željezničkom prometu (Zagreb 1987), knjige Informacijski sustavi u željezničkom prometu (Zagreb 1992, 1993) i autorica udžbenika Zadaci i vježbe iz osnova elektrotehnike u prometnom inženjerstvu (Zagreb 1985, 8 izd. do 1998).

 
Vladimir Muljević (2009)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

KOS, Vesna. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/10140>.