BADURINA, Anđelko

traži dalje ...

BADURINA, Anđelko, povjesničar umjetnosti (Lun na Pagu, 2. X 1935). Teološki fakultet završio 1963. u Zagrebu, povijest umjetnosti diplomirao 1968. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je magistrirao 1972, a doktorirao 1974. tezom Uloga franjevačkih samostana u urbanizaciji dubrovačkog područja. Od 1969. radi u Institutu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se navlastito iluminiranim rukopisima, ikonografijom i samostanskom arhitekturom, o čemu je objavio više znanstvenih i stručnih radova, među kojima su osim objavljenih knjiga važniji: Fragmenti iluminiranog evanđelistara iz kraja 11. st. u Rabu (Peristil, 1965–1906, 8/9), Iluminirani rukopisi samostana Male braće u Dubrovniku (Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 1972, 1/2), Prijedlog za rješenje nekih ikonografskih problema (Zbornik za umetnostno zgodovino, 1977, XII), Iluminacije istarskih glagoljskih rukopisa (Istra, 1979, 8), Glagoljska iluminacija u Senju (Senjski zbornik, 1980, 5). Surađivao je u listovima i časopisima: Peristil (1965/1966, 1971/1972), Vijesti muzealaca i konzervatora (1970, 1971), Radovi Instituta za povijest umjetnosti (1972), Telegram (1972), Istarski mozaik (1973, 1975), Teka (1974), VIR (1975), Franjo među Hrvatima (zbornik, 1976), Zbornik radova I kongresa saveza društava povjesničara umjetnosti SFRJ (Ohrid 1976), Kačić (zbornik, 1977), Teologija i objava (zbornik, 1977), Kaj (1978), Spectrum (1978), Croatica christiana periodica (1980), Dubrovački horizonti (1981). Osnovao je i uredio više kulturno-povijesnih zbirki uz crkve i samostane u Hrvatskoj (Porat, Glavotok, Martinšćica, Ksaver u Zagrebu, Klanjec, Sigurata u Dubrovniku). Napisao je više od trećine teksta i uredio Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (Zagreb 1979). Sudjelovao je na znanstvenim skupovima: IX kongres arheologa Jugoslavije (Zadar 1972), I kongres Saveza društava povjesničara umjetnosti SFRJ (Ohrid 1976), Kulturno-povijesni razvoj graditeljskog nasljeđa Istre (Pula 1979).

DJELA: Iluminirani rukopisi u gradu Korčuli. Zagreb 1974. — Porat – povijest crkve i samostana. Zagreb 1980.
 
Željka Čorak (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BADURINA, Anđelko. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/1049>.