LAĆAN, Marijan

traži dalje ...

LAĆAN, Marijan, kemijski inženjer (Sisak, 8. XI. 1919 — Zagreb, 20. XI. 1981). Gimnaziju završio u Sisku 1938, diplomirao na Kemijskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu 1954, a doktorirao 1957. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu tezom Prilog poznavanju peptidnih poliokso-spojeva. Za II. svjetskoga rata u partizanima (sudjelovao u osnivanju Prvoga sisačkoga partizanskoga odreda u Žabnom), a od 1945. na funkcijama u saveznim i republičkim institucijama. Radio u poduzeću »Kemikalija« 1955–57. te u Istraživačkom institutu tvornice Pliva u Zagrebu 1957–58. God. 1958. izabran je za docenta na Prehrambeno-tehnološkom odsjeku (poslije Biotehnološki odjel) Tehnološkoga fakulteta, 1961. za izvanrednoga profesora te 1965. za redovitoga. Predavao je organsku kemiju i tehnologiju vitamina i hormona i napisao skripta za te kolegije. Zaslužan je za osnivanje Prehrambenoga odjela na tom fakultetu te kemijsko-tehnoloških odjela i fakulteta u Splitu, Sisku, Osijeku i Banjoj Luci i Vojnotehničke akademije u Zagrebu. Istraživao je svojstva i reaktivnost aromatičnih spojeva, osobito nebenzenoidnih, heterocikličkih azulena, poliokso-spojeva, tropona, ferocena, formazana, lignina te se bavio primjenom elektrokemijskih metoda u organskoj preparativnoj kemiji. Surađivao u časopisima Arhiv za kemiju (1955), Glasnik Hemijskog društva Beograd (1959, 1973–74, 1978, 1980–81), Werkstoffe und Korrosion (Berlin 1959, 1961, 1967), Croatica chemica acta (1963, 1970–78, 1985), Kemija u industriji (1963–72, 1974–75, 1982; supokretač 1952), Prehrambeno-tehnološka revija (1967), Celuloza, papir, grafika (1969, 1971), Hemijska industrija (Beograd 1969, 1973), Hrana i ishrana (Beograd 1969, 1974–75, 1977–79), Allgemeine Papier-Rundschau (Bielefeld 1970), Priroda (1972), Glasnik hemičara i tehnologa BiH (Sarajevo 1973–76), Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana (Beograd 1974), Synthetic Communications (New York 1974), Tetrahedron (Oxford 1974), Zeitschrift für Naturforschung (Tübingen 1974), Liebig’s Annalen der Chemie (Weinheim 1975, 1980, 1982, 1984), Organic Mass Spectrometry (London 1975), Organic Preparations and Procedures International (Newton Highlands 1975), Electrochimica acta (Oxford 1976, 1979), Acta pharmaceutica Jugoslavica (1981) i Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji (1984) te zbornicima skupova. U suradnji s engleskoga preveo udžbenik C. R. Nollera Kemija organskih spojeva (Zagreb 1973) te Nomenklaturu organske kemije, sekcije A, B i C (Zagreb 1985) i sekcije D, E, F i H (Zagreb 1988), radi unificiranja nomenklature organskih spojeva prema preporukama Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC). Predsjednik Saveza kemičara i tehnologa Hrvatske 1961–71. te organizator prvih sastanaka hrvatskih kemičara 1969. i 1971, koji su prerasli u bijenalne smotre.

LIT.: Spomenica. 30. obljetnica prehrambeno-biotehnološkog studija 1956. do 1986. Zagreb 1986, 55, 212–217. — Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994, 518–519, 531, 539, 543. — V. Gržetić: Bibliografija objavljenih radova djelatnika Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 1919–1993. Zagreb 1995. — Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 1919–1994. Zagreb 1995, 96. — N. Trinajstić: 100 hrvatskih kemičara. Zagreb 2002, 106–107. — V. Rapić: Prof. dr. sc. Marijan Laćan – istaknuta ličnost Sisačko-moslavačke županije. Prirodoslovlje, 7(2007) 1/2, str. 87–96.
 
Redakcija (2013)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

LAĆAN, Marijan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/10857>.