BALABAN, Thomas R.

traži dalje ...

BALABAN, Thomas R., tajnik Hrvatske bratske zajednice (Loyalhanna, Pennsylvania, 9. X 1916 — Camp Hill, Pennsylvania, 11. II 1981). Potomak mnogobrojne iseljeničke radničke obitelji iz Žumberka. God. 1942. diplomirao je pravne znanosti na Duquesne University. Iste je godine pozvan u vojsku i bio na ratištima Evrope do 1945, kad je otpušten s odlikovanjem. — Već 1934. pristupio je Hrvatskoj bratskoj zajednici (HBZ) u Pittsburghu. God. 1963. prvi put je izabran za pravnog savjetnika HBZ-a, a iste godine ga je Školarinska zaklada HBZ-a iz Floride izabrala za »čovjeka godine«. Od 1945. bio je član pravnog odbora Nacionalnoga bratskog kongresa države Pennsylvanije. God. 1977. primio je odlikovanje »John Jordan Upchurch«, koje se dodjeljuje za nesebičan rad u bratskomu potpornom udruženju. Uz aktivnost u HBZ-u, kojoj je posvetio više od 20 godina rada, B. je bio priznat i istaknut pravnik. Njegovom je zaslugom 1977. jednoglasno usvojen u Donjem domu i Senatu države Pennsylvanije zakon koji se odnosi na rad potpornih organizacija. Kao pripadnik Demokratske stranke bio je pravni savjetnik državnoga demokratskog odbora (Pennsylvania Democratic Committee). Više puta bio je delegat na Nacionalnim konvencijama Demokratske stranke. Nakon odlaska u mirovinu 1979, na mjestu pravnog savjetnika HBZ-a naslijedio ga je njegov sin William B.

LIT.: Bernard M. Luketich: Umro Thomas R. Balaban. Zajedničar, 75(1981) 18. II, str. 11. — Thomas R. Balaban. Matica, 1981, 4, str. 48.
 
Anđelka Stipčević-Despotović (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BALABAN, Thomas R.. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/1138>.