BALETIĆ, Zvonimir

traži dalje ...

BALETIĆ, Zvonimir, ekonomist (Kljenak kraj Vrgorca, 26. I 1936). Osnovnu školu pohađao je u El Shattu (Egipat), Kljenku, Vrgorcu i Dubrovniku, gimnaziju u Splitu. Studij prava završio je 1959. na zagrebačkomu Pravnom fakultetu, gdje je 1960. bio asistent, a 1964. obranio doktorsku disertaciju Privredne krize u marksističkoj ekonomskoj teoriji. Od 1961. do 1966. bio je znanstveni suradnik i direktor (1964/1965) Agrarnog instituta u Zagrebu. God. 1966. postao je docent, a 1968. izvanredni profesor političke ekonomije na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, gdje je bio i rukovodilac Odjela za ekonomske znanosti te prodekan (1967–1969). Od 1974. radi u zagrebačkomu Ekonomskom institutu (od 1976. u zvanju znanstvenog savjetnika). Stručno se usavršavao na Pravnom fakultetu u Strasbourgu (1956/1957), u London School of Economics (1962) te na University of Chicago (1965/1966). Sudjeluje u radu stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Član je znanstvene sekcije Saveza ekonomista Jugoslavije. — Bavi se ekonomskom teorijom, posebno teorijskim problemima političke ekonomije i ekonomike poljoprivrede, a posljednjih godina analizom i planiranjem dugoročnoga ekonomskog razvoja. B. je među prvim ekonomistima u nas sistematski izložio osnove Marxove teorije ekonomske krize te razmatrao teorijske aspekte poljoprivrednog razvoja (Izrada koncepcije dugoročnog razvoja poljoprivrede, 1968). Autor je više znanstvenih radova o problemima i koncepcijama dugoročnoga ekonomskog razvoja Jugoslavije, Hrvatske, Slavonije i Baranje, Hercegovine te grada Zagreba (Društveni plan dugoročnog razvoja grada Zagreba do godine 2000. Zagreb 1978). Objavio je više rasprava o pitanjima marksističke političke ekonomije te drugim ekonomskim temama u domaćim i stranim periodicima: Naše teme (1960–1968), Ekonomist (između 1963. i 1982), Pregled (1964, 1967, 1969), Développement et civilization (Pariz 1965), Ekonomska analiza (1967, 1969, 1977), Gledišta (1967, 1969, 1971, 1979), Ekonomski pregled (1968–1970, 1973, 1976–1978), Kulturni radnik (1968), Politička misao (1968), Rivista di Economia Agraria (Rim 1968), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1969), Ekonomska misao (1976) i dr. Osim toga, tiskao je niz znanstvenih priloga u zbornicima, npr.: Aspekti Marxove naučne misli (Zagreb 1966); Marks i savremenost, 4 (Beograd 1967); Ubrzanje rasta Jugoslavenske privrede u uslovima stabilnosti (Zagreb 1969); Lenjin izvan mitova, 2 (Zagreb 1970); Udruženi rad i ustavne promjene (Zagreb 1971); Život i djelo Jurja Križanića (Zagreb 1974); Branislav Šoškić, Dvesta godina ekonomske nauke (Beograd 1978); Nedovoljno razvijena područja SR Hrvatske (Zagreb 1982). Suradnik je Opće enciklopedije JLZ-a. Sa S. Štamparom preveo je s engleskog Monopolni kapital P. A. Barana i P. M. Sweezyja (Zagreb 1969), a s M. Hanžekovićem Povijest ekonomske analize J. A. Shumpetera (Zagreb 1975).

DJELA: Uvod u teoriju cijena i tržišta poljoprivrednih proizvoda. Zagreb 1964. — Marksistička teorija ekonomskih kriza. Zagreb 1965. — Politička ekonomija. Udžbenik za gimnazije. Zagreb 1971. — Ekonomski proces i ekonomska teorija. Zagreb 1972. — Strukturne karakteristike, dinamika rasta i akumulativnost privrede SRH do 1985. godine. Zagreb 1977. — Postvarenje i vrijednost. (Pogovor u knjizi: I. I. Rubin, Ogledi o Marxovoj teoriji vrijednosti.) Zagreb 1978.
 
LIT.: Bogdan Ćosić: Marksistička teorija ekonomskih kriza. Pregled, 18(1966) 6, str. 603–606. — Slobodan Štampar: Zvonimir Baletić, Marksistička teorija ekonomskih kriza. Naše teme, 10(1966) 4, str. 835–838. — Pregled naučnih radova, 2. Zagreb 1970. — Svetislav Polovina: Ekonomski proces i ekonomska teorija. Ekonomist, 25(1972) 314, str. 649–653.
 
Višnja Flego (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BALETIĆ, Zvonimir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/1171>.