BARBALIĆ, Radojica F.

traži dalje ...

BARBALIĆ, Radojica F., pisac i pomorski historičar (Pula, 21. IV 1914). Sin Frana, učitelja i pisca, i Ane, rođ. Detoni. Osnovnu školu i četiri razreda klasične gimnazije polazio je u Sušaku. U Zagrebu je 1929. završio gimnaziju, upisao pravo i 1959. doktorirao tezom Brodarstvo Istre u doba propadanja jedrenjaka i stvaranja parobrodarstva. Radio je u pravnim i upravnim službama u Ministarstvu trgovine u Zagrebu (1941–1945), Inspektoratu pomorstva Vojne uprave JA u Rijeci (1945–1947) te u lučkim kapetanijama u Rijeci (1947–1966), Zadru (1966–1968), Puli (1968–1972) i do umirovljenja 1979. ponovno u Rijeci. — B. je u mladosti objavio nekoliko pjesama u listovima Mladost (1926), Omladina (1929/30), Naše more (1934–37) i Podmladak Jadranske straže (1939/40–1940/41). Piše prikaze o književnicima koji obrađuju motive mora i pomoraca (Glas Istre, 1945; Pomorstvo, 1954–1956; Riječki list, 1954; Novi list, 1955). Njegova zbirka anegdota o pomorcima Poškropjeni z morem nagrađena je 1969. trećom nagradom Fonda »Drago Gervais«. Priredio je za tisak zbirku pripovijedaka V. Cara Emina Oj more duboko (Rijeka 1952). Baveći se poviješću pomorstva, brodarstva i problemima nautičkog turizma sjevernog Jadrana, surađivao je prije rata u Jadranskoj straži (1938, 1940), Jadranskom ribaru (1938, 1939), Ribarskom kalendaru (1939), Jugoslavenskom pomorcu (1940) i Krčkom kalendaru (1941), a poslije rata u publikacijama Jugoslovenski mornar (1948, 1950, 1952), Istarski zbornik (1949), Pomorstvo (1951–1952, 1954, 1955–1972), Riječka revija (1952, 1953, 1956, 1957, 1960–1963), Rijeka (zbornik 1953), Jadranski zbornik (1956–1962, 1966, 1969), Godišnjak Pomorskog muzeja Kotor (1956, 1958, 1962, 1965, 1967, 1970, 1972, 1977), Mornarički glasnik (1957), Anali Jadranskog instituta JAZU (1958, 1968), Naše more (1958), Vjesnik Jugoslavenskog udruženja za pomorsko pravo (1959), Pomorski zbornik (1962, 1964, 1966, 1967), Problemi sjevernog Jadrana (1963), Vjesnik Historijskog arhiva Rijeka (1963, 1964), Vojno-pomorski ogledi (1966), Krčki zbornik (1970), Senjski zbornik (1970), Otočki ljetopis (1973), Radovi Instituta JAZU (1973), Kostrena. Spomenica u povodu 100. obljetnice narodnih čitaonica (Rijeka 1976). God. 1962–1978. aktivno je sudjelovao na osam znanstvenih skupova i savjetovanja u domovini, a 1970. u Trstu. Suradnik je Pomorske enciklopedije JLZ-a i Accademia nazionale di marina mercantile (Genova). Za stvaralački rad na području Istre, B. je 1969. primio nagradu Fonda »dr Mijo Mirković«.

DJELA: Hrvatska imena lošinjskih jedrenjaka. Anali Jadranskog instituta JAZU, 1958, 2, str. 367–380. — Pomorstvo Istre. Pomorski zbornik, 1962, 2, str. 1175–1184. — Pomorstvo Rijeke i Hrvatskog primorja. Ibid., str. 1535–1554. — Titovo brodogradilište u Kraljevici (s Milanom Pulkom). Zadar 1966. — Poškropjeni z morem. Anegdote o pomorcima. Rijeka 1970. — Brodarstvo Istre u doba propadanja jedrenjaka i stvaranja parobrodarstva. Pula 1971. — Oploviti Cape Horn (s Ivom Jurkovićem). Rijeka 1972. — Ilustrirana povijest jadranskog pomorstva (s Brankom Kojićem). Zagreb 1975.
 
LIT.: Ivo Šišević: Dr. Radojica Barbalić. Naše more, 6(1959) 4/5, str. 238. — Vinko Antić (V. A.): Dr. Radojica Barbalić. Riječka revija, 9(1960) str. 61–62. — Mihovil Bolonić: Kulturna povijest otoka Krka (u djelu: Mihovil Bolonić i Ivan Žic-Rokov, Otok Krk kroz vjekove). Zagreb 1977.

 

 
Mihovil Bolonić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BARBALIĆ, Radojica F.. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/1281>.