BAYER, Vladimir

traži dalje ...

BAYER, Vladimir, pravni pisac (Bugojno, 16. III 1912). Sin je Zlatka, agronoma. Studirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu te stekao diplomu Kriminološkog instituta na pariskomu Pravnom fakultetu. Nakon što je službovao kao sudački pripravnik, od 1940. radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1952. redoviti profesor za predmet krivično procesno pravo. God. 1958. utemeljio je postdiplomski studij iz krivičnopravnih znanosti te postao predsjednik tog studija, jednog od najstarijih u zemlji. God. 1977. izabran je za izvanrednog člana JAZU. — Glavnina njegovih znanstvenih radova je iz oblasti krivičnoga procesnog prava, krivičnog prava i povijesti prava, a bavio se i poviješću pravne nastave u Hrvatskoj. Objavljivao je u domaćim i stranim časopisima i publikacijama: Mjesečnik Pravničkog društva (1937, 1938, 1944), Legislazione internazionale (Rim 1939, 1942), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1948, 1951, 1953–1958, 1960, 1962, 1965–1967, 1969, 1973, 1976), Naša zakonitost (1949, 1950, 1953, 1957, 1960, 1962–1964), Arhiv za pravne i društvene nauke (1954, 1962), Revue internationale de droit penal (Pariz 1956, 1960, 1962, 1964, 1969), Rapports de la délégation yougoslave aux Journées juridiques franco-yougoslaves (1957), Rewe de droit pénal et de criminologie (Bruxelles 1958), Revue de science criminelle et de droit pénal comparé (Pariz 1959, 1961, 1969), Rivista italiana di diritto e procedura penale (Milano 1959), Actes du VIIe Congrès international de droit pénal (Atena 1961), Les grands systèmes de droit pénal contemporains (Pariz 1962), Al Qanoun Wal Iqtisad (Kairo 1963, 1966), Jugoslavenska revija za kriminologiju i krivično pravo (1963, 1967), Simpozij o organizaciji znanstvenog rada u SR Hrvatskoj (Zagreb 1974), Pena de morte (Coimbra 1967), Odvjetnik (1968), Historijski zbornik (1969) i dr. Od 1965. do 1968. bio je glavni urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

DJELA: Problem sudjelovanja nepravnika u suvremenom kaznenom sudovanju. Zagreb 1940. — Kazneno postupovno pravo, 1. Povijesni razvoj. Zagreb 1943. — Teorija krivičnog postupka FNRJ, 1. Zagreb 1950. — Ugovor s đavlom. Zagreb 1953, 1969². — Le contrôle du pouvoir d’appréciation du juge dans la détermination des peines et des mesures de sureté. Melun 1957. — Prestanak prava azila u Hrvatskoj. Zagreb 1957. — Stav grada Zagreba prema osnivanju Kraljevskog vijeća u kraljevinama Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji 1767. Iz starog i novog Zagreba, 1960, 2, str. 141–152. — Les infractions non intentionnelles. Kairo 1963. — Les infractions économiques. Kairo 1966. — Političko kameralni studij u Hrvatskoj u XVIII stoljeću (1769–1776). Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1967, 7, str. 207–247. — Osnivanje Pravnog fakulteta u Zagrebu (1776. god.) i njegovo definitivno uređenje (1777. god.). Ibid., 1969, 2, str. 221–278. — Jugoslavensko krivično procesno pravo, 2. Zagreb 1972, 1978². — Kazna batina u kontinentalnoj Hrvatskoj. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1973, 1, str. 29–61. — Stogodišnjica donošenja hrvatskog Zakonika o krivičnom postupku iz 1875. god. Ibid., 1976, 1, str. 5–46.
 
LIT.: Ivo Politeo: Problem sudjelovanja nepravnika u savremenom kaznenom sudovanju. Odvjetnik, 14(1940) 1, str. 27. — Isti: Kazneno postupovno pravo. Mjesečnik, glasilo Hrvatskoga pravničkoga društva, 70(1944) 3, str. 136–138.
 
Željko Sabol (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BAYER, Vladimir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/1517>.