BEVANDIĆ, Milan

traži dalje ...

BEVANDIĆ, Milan, veterinar anatom (Gospić, 21. VI 1911). Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Bjelovaru 1930, a studij na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1936, gdje je i doktorirao 1943. God. 1938–1950, bio je asistent Zavoda za anatomiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Od 1950. je izvanredni, a od 1960. redoviti profesor anatomije Veterinarskog fakulteta na sarajevskom Univerzitetu. Zaslužan je za organizaciju anatomskog zavoda i nastave na novoosnovanom fakultetu u Sarajevu. Bio je dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu i prorektor Univerziteta. Generalni je sekretar Udruženja anatoma Jugoslavije. Istraživao je anatomiju domaćih životinja. Istakao se u edukaciji novih stručnjaka. Aktivno je sudjelovao na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Objavio je više znanstvenih rasprava iz područja anatomije domaćih životinja: Veterinar (1940, 1941), Veterinarski arhiv (1943), Veterinaria (1956, 1960, 1964, 1966, 1967), Acta anatomica (1960, 1968), Wiener Tierärztliche Monatsschrift (1960, 1962), Radovi XXVIII, Odeljenje privredno-tehničkih nauka (1965, 8), Zbornik biotehniške fakultete, Ljubljana 1973. Dobio je nekoliko odlikovanja i priznanja.

LIT.: Hajrudin Hadžiselimović: Povodom 60-godišnjice dra Milana Bevandića. Folia anatomica, 1972, I/1–2, str. 11–15.
 
Josip Badovinac (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BEVANDIĆ, Milan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/1889>.