BLAŽETIN, Stipan

traži dalje ...

BLAŽETIN, Stipan, pisac (Santovo, mađ. Herczegszántó, Mađarska, 24. X 1941). U Santovu je završio osnovnu, u Budimpešti srpskohrvatsku učiteljsku školu (1959). Iste godine postaje učitelj hrvatskog jezika u Serdahelju (Tótszerdahely). God. 1971. završio je slavistiku na Visokoj nastavničkoj školi u Pečuhu (Pécs), a 1977. studij slavistike na Filozofskom fakultetu »Eötvös Loránd« u Budimpešti. — Bavi se književnim i publicističkim radom. Svojom lirikom pridonosi razvitku poezije hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj, nastojeći je približiti suvremenim književnim tijekovima matičnog naroda. Stihove i novele objavljuje u Narodnim novinama (Budimpešta, od 1955), Modroj lasti (od 1967), Narodnom kalendaru (Budimpešta, od 1969) i Radosti (od 1971). Pjesme su mu uvrštene u antologiju južnoslavenskih pjesnika u Mađarskoj U kolo (Budimpešta 1969). Na bunjevačkoj štokavskoj ikavici napisao je roman Bodoljaši sa suvremenom tematikom iz dječjeg života. Bavi se i etnografskim radom; u Kajkavskom zborniku (1974) objavio zapise lirskih narodnih pjesama pomurskih Hrvata u Serdahelju. Zauzima se za čuvanje i njegovanje materinskog jezika. Napisao je više jezičnih udžbenika za niže razrede osnovnih škola u Mađarskoj. Autor je i stručnih priloga iz metodike tiskanih u zborniku Naša praksa (Zalaegerszeg 1982), kojemu je i urednik. Za pedagoški rad primio je nagradu mađarske vlade »Apáczai Csere János« (1981). Od 1987. član Društva književnika Hrvatske.

DJELA: Bila jednom jedna ljubav. Budimpešta 1978. — Naš jezik. Udžbenik za drugi razred osnovne škole u kojoj se hrvatski ili srpski jezik predaje kao predmet. Budimpešta 1978. — Zvučna čitanka, 1–5. Veszprem 1978–1982. — Naš jezik. Udžbenik za treći razred osnovne škole u kojoj se hrvatski ili srpski predaje kao predmet. Budimpešta 1979. — Naš jezik. Udžbenik za četvrti razred osnovne škole u kojoj se hrvatski ili srpski predaje kao predmet. Budimpešta 1980. — Sunčana polja. Pjesme za djecu (sa suradnicima). Budimpešta 1980. — Srce na dlanu. Pjesme. Budimpešta 1981. — Bodoljaši I. Roman za djecu. Budimpešta 1983. — Transparenti hrvatsko-srpskog jezika, 3–4. Veszprém 1984.
 
LIT.: Đ. Vidmarović: Dva naša pjesnika u Madžarskoj: Stipan Blažetin i Josip Gujaš-Džuretin. Susreti (Umag), 9(1979) 22/23, str. 33–34. — Isti: Kulturna baština Hrvata u Madžarskoj i Austriji. Istra, 17(1979) 4, str. 83. — M. Mandić: Naša najnovija knjiga. Izabrane pjesme Stipana Blažetina. Narodne novine (Budimpešta), 1980, 3, str. 2. — P. Milošević: Zbornik i album naše poezije. Stipan Blažetin. Ibid., 49, str. 2. — M. Mandić: Izabrane pjesme Stipana Blažetina. Ibid., 1982, 21. I, str. 7. — Đ. Vidmarović: Pjesma – most sa zemljom predaka. Stipan Blažetin: »Srce na dlanu«, Matica, 30(1982) 6, str. 37. — Isti: Pjesništvo hrvatske narodne manjine u Mađarskoj. Hrvatska narodna manjina u Mađarskoj, 2. Zagreb 1982, 47–87. — Isti: Rodna ikavica i melodična kajkavica. Uz zbirku pjesama »Srce na dlanu«. Školske novine, 33(1982) 32(1132) str. 12. — M. Dekić: Bodolja-djetinjstvo moje. Neven, prilog Narodnih novina (Budimpešta), 1986. 11, str. 14. — Đ. Vidmarović: Pisci naših narodnih manjina u Austriji i Madžarskoj primljeni u DKH. Matica, 37(1987) 6, str. 23.
 
Đuro Vidmarović (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BLAŽETIN, Stipan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/2116>.