BORIĆ, Angelina

traži dalje ...

BORIĆ, Angelina, psiholog i pedagog (Višnjićevo kod Šida, 24. VII 1907). Učiteljsku školu polazila u Petrinji i Zagrebu. Pedagoško-psihološku grupu diplomirala 1934. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon studija zaposlena je u osnovnoj, potom u Učiteljskoj školi u Zagrebu; za rata radi u oglednim školama u Srbiji (Valjevo, Mladenovac i Beograd). Po oslobođenju službuje u Beogradu, a zatim u više ustanova u Zagrebu: Učiteljskoj školi, Zavodu za profesionalnu orijentaciju, Ministarstvu socijalnog staranja, Visokoj pedagoškoj školi kao profesor za specijalno obrazovanje, Visokoj defektološkoj školi. Od 1971. do umirovljenja 1979. direktor je Centra za mentalnu retardaciju u Zagrebu. — Bavi se psihodefektologijom, proučavanjem problematike mentalne retardacije, rehabilitacije i socijalne zaštite djece te obrazovanjem kadrova za specijalni odgoj. Surađuje u stručnim časopisima Specijalna škola (1953, 1963), Pedagoška stvarnost (1957, 1961), Defektologija (1963, 1967–69), Pregled problema mentalno nedovoljno razvijenih osoba (1965, 1971, 1975, 1978), Skolepsykolog (K?benhavn 1975), Naše teme (1976), Defektologija (Moskva 1979). Autorica je domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata Porodica s mentalno retardiranim djetetom (Zagreb 1974), Utjecaj subkulturne sredine na psihosomatski razvoj djeteta (Zagreb 1975) i dr. Dopisnica je časopisa International Child Welfare Review (Ženeva).

DJELA: Defektno dijete u kući (u: Defektno dijete u porodici. Beograd 1956, 24–27). — Mentalna nedovoljna razvijenost. Zagreb 1960.
 
LIT.: M. Đurašević: Angelina Borić, Mentalna nedovoljna razvijenost. Telegram, 1(1960) 24, str. 10. — Profesor Angelina Borić dekan Visoke defektološke škole. Pregled problema mentalno nedovoljno razvijenih osoba, 2(1966) 6, str. 316–317. — S. Tajić: Specijalna edukacija, što je to? Studentski list, 36(1982) 796, str. 2. — D. Stojsavljević: Sudbine na rubu ponora. Praktična žena, 28(1983) 701, str. 10–11.
 
Slavoljub Bančić (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BORIĆ, Angelina. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/2449>.