BOŠKOVIĆ, Magda

traži dalje ...

BOŠKOVIĆ, Magda, publicistkinja i revolucionarka (Osijek, 3. XI 1914 — Stara Gradiška, proljeće 1942). Sestra Maje Bošković-Stulli. Osnovnu školu počela u Osijeku, nastavila u Zagrebu, gdje pohađa gimnaziju (1925–33) i Ekonomsko-komercijalnu visoku školu (1933–37). Nakon završena studija zaposlila se u »Našičkoj D. D.« u Đurđenovcu, potom u Zagrebu. Član SKOJ-a od 1934, poslije član KPJ. Sudjelovala je u izdavanju brošure Srednjoškolci govore (Zagreb 1934) i u književnoj grupi Akcija. Za studija djeluje u društvima Svjetlost. Društvo za prosvjetu žene, SBOTIČ, URSSJ i drugo. Obavljala je administrativno-uredničke poslove izdavanja polulegalne Popularne biblioteke (PO-BI). Zatvarana je više puta, pa ju je i kapitulacija Jugoslavije zatekla u zatvoru. Nakon kratkog puštanja na slobodu odvedena je u logor i ubijena u Staroj Gradiški. — Kao srednjoškolka objavila je petnaestak pjesama u omladinskim književnim časopisima Omladina (1927–28), Mladost (1929–32) i Hanoar (1929–32). Napisala je tekst pjesme tzv. ženske himne (1937). Kao članica uredništva časopisa Ženski svijet objavila je više kraćih tekstova te pod različitim pseudonimima petnaestak članaka o suvremenim društvenim temama.

LIT.: M. Bošković: Magda Bošković. Jevrejski almanah, 1955–56, str. 154–158. — V. Rajčević: Studentski pokret na Zagrebačkom sveučilištu između dva rata (1918–1941). Zagreb 1959. — I. Šibl: Zagreb tisuću devetsto četrdeset i prve. Zagreb 1967. — J. Starc-Jančić: Kako je nastala borbena ženska pjesma. Večernji list, 13(11!)(1969) 83, str. 11. — M. Iveković: Hrvatska lijeva inteligencija 1918–1941, 1–2. Zagreb 1970. — J. Broz Tito: Sabrana djela, 5. Beograd 1978. — J. Kecman: Žene Jugoslavije u radničkom pokretu i ženskim organizacijama 1918–1941. Beograd 1978. — J. Starc-Jančić: Ženski svijet (uvod). Zagreb 1979. — S. Ugarković i L Očak: Zagreb grad heroj. Spomen obilježja revoluciji. Zagreb 1979. — V. Rajčević: Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj 1929–1941, 2. Zagreb 1980. — M. Matković: Stope na stazi. Forum, 21(1982) 7/9, str. 571–576. — Revolucionarni omladinski pokret u Zagrebu 1941–1945, 1. Zagreb 1984.
 
Redakcija (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BOŠKOVIĆ, Magda. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/2527>.