BOŠNJAK, Radovan

traži dalje ...

BOŠNJAK, Radovan, geograf (Gaboš kod Vinkovaca, 17. X 1900 — Zagreb, 26. II 1987). Osnovnu školu završio u Gabošu, klasičnu gimnaziju u Vinkovcima, geografiju studirao u Zagrebu, Grazu, Beču i Beogradu, gdje je diplomirao 1927. i doktorirao 1937. Kao srednjoškolski profesor radio 1927–46. u Sisku, Osijeku i Zagrebu, potom je do umirovljenja 1970. profesor na Višoj pedagoškoj školi (Pedagoškoj akademiji) u Zagrebu. Povremeno je predavao na Geografskom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. — Već kao učenik Jovana Cvijića isticao se znanstvenim geografskim istraživanjima, posebno s područja geomorfologije. Pisao o fizičkogeografskim osobinama doline Kupe, Une, Sane i Vrbanje, potom Like, Banije i Korduna, Siska i otoka Silbe u Glasniku Srpskog geografskog društva (1929, 1936, 1938, 1952) i Geografskom glasniku (1961). Dobitnik Nagrade »Ivan Filipović« za pedagošku djelatnost.

DJELA: Lika. Privreda, saobraćaj i naselja. Beograd 1937. — Pregled zemljopisa FNRJ (suautor Tomo Čubelić). Zagreb 1946. — Geomorfologija. Beograd 1954.
 
LIT.: M. Brazda: Dr. Radovanu Bošnjaku. Geografski horizont, 1–4(1987) str. 60.
 
Dragutin Feletar (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BOŠNJAK, Radovan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/2555>.