ABEL

traži dalje ...

ABEL, upravitelj Zagrebačke biskupije (Korčula, ? — Zagreb, oko 1439). Sin je Kristofora »de Corczula«. Kralj Žigmund (1387–1437) preporučio ga je papi Eugenu IV (1431–1447) za više crkvene službe iako je bio premlad. Papa mu je dao oprost od propisane dobi, pa je tako postao apostolski protonotar, prepošt, naslovni biskup olmenski, a 5. V 1438. imenovan je još kao student u Padovi administratorom Zagrebačke biskupije. Po Papinu nalogu biskup Trevisa Ludovik ispitao je i ustanovio Abelovu prikladnost za biskupsku službu. Kralj Albert (1438–1439) protivio se njegovu dolasku za biskupa u Zagreb. Papa je odbacio kraljeve prigovore, pa je A. do 1439. upravljao biskupijom.

LIT.: Ljudevit Ivančan: Podaci o zagrebačkim kanonicima od 1193. do 1924. (rkp. u Kaptolskom arhivu Zagreb), 162, 164, 165. — Daniele Farlati: Illyricum sacrum, 5. Venetiis 1775, 471. — Conrad Eubel: Hierarchia catholica medii aevi, 2. Monasterii 1914², 271. — Pál Lukcsics: Századi pápak oklevelei, 2. Budapest 1938, br. 590, 691. — Josip Buturac: Zagrebački biskupi i nadbiskupi 1094–1944. Kulturno-poviestni zbornik Zagrebačke nadbiskupije. Zagreb 1944, 39.
 
Josip Buturac (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ABEL. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/272>.