ACCURTI, Dragutin

traži dalje ...

ACCURTI, Dragutin, saborski zastupnik, sudac, podžupanijski tajnik (Senj, 1829 — Zagreb, 7. VIII 1885). Sin Antuna Antunova. Podaci o školovanju nisu poznati, osim da se 1846. spremao za studij filozofije i prava. Od 1854. spominje se u Rijeci kao suplent Cesarsko-kraljevske gimnazije rěčke. Za boravka u Rijeci bio je član Narodne čitaonice riečke. God. 1854. sudjeluje u predstavama kazališnih dobrovoljaca, a na skupštini 16. XI 1862. izabran je za tajnika Čitaonice. Od 1856. do 1859. službenik je austrijskog potkonzulata u Skadru i Draču. U to vrijeme dopisuje se s Franom Kurelcem i Faustinom Suppeom, a Družtvu za povjestnicu jugoslavensku prikuplja podatke o Albaniji (dobro je poznavao albanski jezik). Poslije povratka u domovinu uređuje u prvoj pol. 1861. list Karlovački viestnik (od br. 1 do 20) u izdanju Narodne čitaonice u Karlovcu. Iste godine izabran je za računovođu Riječke županije te se preselio u Rijeku. U Hrvatskom saboru zastupao je grad Senj (1865–1867) i I primorski kotar (1869–1871). Poslije 1866. bio je izabran za velikog suca vinodolskog kotara sa sjedištem u Crikvenici, a 1871. za kotarskog suca kotara Vrbovsko (sa sjedištem u Komorskim Moravicama). Umro je kao podžupanijski tajnik u Zagrebu. — Bio je sljedbenik Ante Starčevića, a poslije mađaron (M. Gross). Objavio je Crte o Arnautluku (Arbaniji, Albaniji) /Jadranske vile, 1859, 1/. Potpisivao se D. A. (i kao suradnik Karlovačkog viestnika). S bratom Josipom, prirodoslovcem, preveo je Naravopis živinskog carstva (Beč 1856) Aloisa Pokornog. Njegova pisma F. Kurelcu objavio je Branko Vodnik (Branko Drechsler) u zbirci: Iz ostavštine Frana Kurelca. (Građa za povijest književnosti hrvatske, 1916, 8).

LIT.: Hof- und Staats-Handbuch des Kaiserthumes Österreich. 5. Wien 1856, 1866, 1868. — Oglas. Zagreb 30. listopada 1856. Narodne novine, 22(1856) 260. str. 855 (853!). — Zapisnik ravnateljske sjednice Družtva za poviestnicu i starine Jugoslavenah deržane 16. prosinca 1858. Ibid., 24(1858) 291, str. 788(780!). — Jadranske vile. Novice gospodarske, obertniške in narodne, 17(1859) 52, str. 411. — Skender Fabković: Štovanom čitateljstvu »Viestnika«. Karlovački viestnik, 1(1861) 22, str. 85. — Dnevnik Sabora Trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Zagreb 1867, 9, 68, 524, 533, 681, 683, 692; 1871, 273, 276, 277, 281, 288, 289, 294. — (Dopis). V. Plešcih na hrvaškem 1. junija. Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 30(1872) 24, str. 190. — (+ Dragutin Akurti.) Obzor, 1885, 181, str. 3. — Spomenknjiga koju je prigodom petdesetgodišnjice Narodne čitaonice riečke izdao odbor. Sušak 1901, 16, 17, 25, 60, 73, 86. — Josip Horvat i Jakša Ravlić: Pisma Ljudevitu Gaju. Građa za povijest književnosti hrvatske, 1956, 26, str. 20, 21. — Josip Horvat: Povijest novinstva Hrvatske 1771–1939. Zagreb 1962, 216. — Mirjana Gross: Povijest pravaške ideologije. Zagreb 1973. — Marija Vrbetić: Novinstvo u Karlovcu 1841–1941. Karlovac 1579–1979. Karlovac 1979, 308.
 
Tatjana Radauš (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ACCURTI, Dragutin. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/283>.