CAMELLI, Gian Lorenzo

traži dalje ...

CAMELLI, Gian Lorenzo (Ivan Lovro), vjerski pisac, biograf i ljetopisac (Pistoia, 10. VI 1692 — ?, 29. IV 1781). Nakon studija filozofije u Rimu, 1714. ulazi u Isusovački red; 1717–20. predaje u dubrovačkom kolegiju humanističke nauke. Zatim studira teologiju u Rimu. Kao svećenik dolazi opet u kolovozu 1725. u Dubrovnik gdje usavršava jezik, propovjednik je Bratovštine dobre smrti i 1727. objavljuje u Veneciji nekoliko hrvatskih nabožnih knjižica. Na vlastitu molbu postaje u prosincu 1728. pučki misionar. Prvih nekoliko godina djeluje s Ardelijem Della Bellom i zatim sve do 1762. s ostalim misionarima u svim krajevima od Lošinja do Kotora. Vrativši se u Italiju, živi u Pistoji, gdje je najprije rektor kolegija (1762–65). i obavlja druge službe. Na talijanskom je napisao životopis A. Della Belle, povijest dalmatinskih misija od 1703. do 1762, tiskane u novije vrijeme, a u rukopisu mu je ostalo nekoliko godišnjih izvještaja o misijama i opširni nekrolog Antonija Castellanija; također misionara u Dalmaciji, koji je umro 1741. — C. je uz Della Bellu jedan od rijetkih stranaca što piše na hrvatskom jeziku, koji izvrsno poznaje, i obogaćuje dubrovačku prozu XVIII st. Opisom misija i misionara u Dalmaciji dao je dragocjen prinos upoznavanju socijalnih i vjerskih prilika toga kraja. — Podaci o Camellijevu životu i radu nalaze se u Archivium Romanum Societatis Jesu (ARSI) – Venet. 108.

DJELA: Misli karstianske is sabava duhovnieh svetoga Ignazia Loyola, izabrane po jednome ozu Druscbe Jezussove. U Mletcih po Franu Storti 1727, Dubrovnik 1789². — Kratak skup najpoglavitieh stvarih, koje se uzdarze u nauku karstianskomu, po jednome ozu Druscbe Jezussove. U Mletcih po Franu Storti 1727. — Breve ragguaglio della vita del P. Ardelio Della Bella d. C. d. G. missionario nella Dalmazia. Modena 1888. — Ragguaglio historico delle Missioni fatte da’ Padri della Compagnia di Gesu negli stati della Dalmazia et Albania soggetti alla Serenissima Repubblica di Venezia, Vrela i prinosi, 1941, 12, str. 108–192.
 
LIT.: C. Sommervogel: Bibliotheque de la Compagnie de Jésus, 2. Bruxelles—Paris 1891, str. 580; 9, 1900, str. 1134, 1183. — F. K. Hammerl: Misije Družbe Isusove po hrvatskim zemljama. Kalendar Srca Isusova i Marijina, 15(1920) str. 142–150. — Š. P. Capitozzi i Đ. Bašić: Ljetopis dubrovačkoga kolegija 1599–1764. Vrela i prinosi, 1937, 7 str. 49, 54, 56–57, 94–95. — M. Vanino: Ardelio Della Bella, vjersko-prosvjetni radnik dalmatinske Hrvatske. Život, 18(1937) str. 311–320. — Isti: Lovro Camelli i njegova povijest pučkih misija u mletačkoj Dalmaciji 1703–1762. Vrela i prinosi, 1941, 12, str. 87–192. — J. Antolović: Otac Ardelio Della Bella (1655–1737), apostol Dalmacije. Obnovljeni život, 42(1987) str. 508–525; 43(1988) str. 60–71. — M. Korade: Molbe A. Della Belle, B. Zuzorića i G. L. Camellija – za misije u Dalmaciji. Vrela i prinosi, 1987–88, str. 112–125.
 
Mijo Korade (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

CAMELLI, Gian Lorenzo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/3316>.