CAPITOZZI, Šimun Pavao

traži dalje ...

CAPITOZZI, Šimun Pavao (Simone Paolo), ljetopisac i graditelj (Rim, 26. VIII 1670 — Dubrovnik, 19. XI 1753). U Isusovački red stupio 1688. Filozofiju i teologiju završio u Rimu 1698. te trinaest godina radio kao odgojitelj i profesor u zavodima Reda. U svibnju 1712. dolazi u Dubrovnik gdje ostaje do kraja života. Četiri puta bio je rektor dubrovačkoga Kolegija. U ranijoj literaturi navodilo se da je C. arhitekt dubrovačke crkve Sv. Ignacija. Crkvu je, po planovima Ignazija Pozza, C. dovršio 1725, a otvorena je 1729. Za njegove uprave Kolegijem rimski arhitekt Pietro Passalacqua, rodom iz Messine, sagradio je skalinadu koja, prema K. Prijatelju, tvori s isusovačkom crkvom i sa sirovim tvrdim linijama Collegium Ragusinuma najbarokniji kutak Dalmacije u kojemu se odrazuje novo shvaćanje prostora i interpretacije arhitektonske i urbanističke cjeline. C. je ostavio u rukopisu Ljetopis dubrovačkoga kolegija, koji je počeo pisati 1735. Ljetopis obuhvaća razdoblje od 1559. do 1764; razdoblje 1751–64. s nekim dopunama ranijih godina napisao je J. Bašić. C. se najviše služio kućnim arhivom koji je sadržavao i izvorna pisma generala Reda i rimskih provincijala dubrovačkoj rezidenciji, a kojih se sačuvani dio nalazi u isusovačkom arhivu u Veneciji. C. spominje arhiv Republike i druge spise (neki se odnose na crkvu Sv. Ignacija), koji se nisu sačuvali. Ljetopis je važan izvor podataka za kritičko i potpunije poznavanje uloge toga znamenitog dubrovačkog zavoda u kulturnom životu grada, posebno za doba baroka.

DJELA: Ljetopis dubrovačkoga kolegija (1559–1764) (s predgovorom M. Vanina). Vrela i prinosi, 1937, 7, str. 1–178.
 
LIT.: K. Prijatelj: Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća u Dalmaciji. Zagreb 1956, 33. — Isti: Dokumenti za historiju dubrovačke barokne arhitekture. Tkalčićev zbornik, 2. Zagreb 1958, 129–132, 152–155. — N. Carbonieri: Andrea Pozzo architetto. Trento 1961, 47–48. — B. Kerber: Andrea Pozzo. Berlin—New York 1971, 194–195, 262. — I. Lentić: Radovi rimskih zlatara u isusovačkoj crkvi u Dubrovniku. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 28(1979) 4, str. 14–19. — A. Horvat, R. Matejčić i K. Prijatelj: Barok u Hrvatskoj Zagreb 1982.
 
Anto Lešić (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

CAPITOZZI, Šimun Pavao. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/3339>.