CIVIDINI-STRANIĆ, Eugenija

traži dalje ...

CIVIDINI-STRANIĆ, Eugenija, psihijatar-psihoterapeut (Beograd, 22. II 1928). Gimnaziju je pohađala u Zagrebu, gdje je 1953. završila studij medicine. Radila je u Psihijatrijskoj bolnici Vrapču te je 1958. završila specijalizaciju iz neurologije i psihijatrije. Od 1959. radi na Psihoterapijskom odjelu Neurološko-psihijatrijske klinike u Zagrebu (poslije Psihijatrijska klinika). God. 1965. postigla je doktorat znanosti disertacijom o patodinamici grafizma i liječenju grafospazma. Kad je 1969. Psihoterapijski odjel Psihijatrijske klinike prerastao u Centar za mentalno zdravlje kliničkog bolničkog centra, vodi u njemu Odjel za psihoterapiju odraslih kao asistent Medicinskog fakulteta. God. 1971. habilitirala se za docenta, 1975. postaje naslovni izvanredni profesor, a 1979. redoviti profesor medicinske psihologije. Od 1980. do umirovljenja 1987. predstojnica je Centra za mentalno zdravlje. — Posebice se bavila psihoterapijom, poglavito grupnom psihoterapijom, od njenih temeljnih teorijskih zasada, istraživanja fenomena transfera i kontratransfera te odnosa individualno – grupno do primjene psihoterapije u medicinskoj praksi, napose u psihosomatskoj medicini. Zalagala se za subspecijalizaciju iz psihoterapije, njenu znanstvenu evaluaciju te trajnu i sistematsku edukaciju liječnika iz psihološke medicine; uvela prva u Jugoslaviji Balintove grupe i razvila diferencirane metode edukacije kao superviziju u analitičkoj koterapijskoj grupi. Dala je nov prinos liječenju neuroza u stacionarnim uvjetima (Neuropsihijatrija, 1960, 1963; 1966–67, 1969–70; Liječnički vjesnik, 1966; Psihofarmakologija, Zagreb 1968; Bilten Centra za zaštitu mentalnog zdravlja u Zagrebu 1970; Anali Zavoda za mentalno zdravlje, 1971, 1973; Encyclopaedia moderna, 1971; Psihoterapija, 1971–1988; Rivista della psichiatria, Rim 1971; Il Pensiero scientifico, Rim 1972; Socijalna psihijatrija, 1973; Psihijatrija danas, 1978, 1979; Struka i znanost, 1980; Group Analysis, London 1984, 1986). Bila je potpredsjednica Udruženja psihoterapeuta Jugoslavije, predsjednica Psihoterapijske sekcije Zbora liječnika Hrvatske te glavna urednica časopisa Psihoterapija.

DJELA: Dinamska psihologija i psihoterapija (sa suradnicima). Zagreb 1975. — Medicinska psihologija (suautori D. Blažević i M. Beck-Dvoržak). Zagreb 1979.
 
LIT.: Zbornik liječnika Hrvatske 1874–1974. Zagreb 1974, 350. — Psihoterapijska edukativna grupa Rab–Opatija–Zadar 1972–1982. Šibenik 1982. Šibenik 1982, 5–15, 17–28. — Spomen knjiga u povodu 25. obljetnice Medicinske akademije Hrvatske. Zagreb 1987, 111.
 
Vladimir Dugački (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

CIVIDINI-STRANIĆ, Eugenija. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/3623>.