ČAČIĆ, Tomo

traži dalje ...

ČAČIĆ, Tomo, politički radnik (Bužim-Čačić Draga kraj Gospića, 1896 — Osijek, 8. IX. 1969). Rođen je u seljačkoj obitelji. God. 1913. emigrirao u SAD, gdje je radio na šumskim poslovima i u rudniku. U lipnju 1916. postaje član Socijalističke partije Amerike, a 1919. član KP Amerike. Kao borac za radnička prava bavio se organizacijom radničkih iseljeničkih klubova. U Sovjetskoj Rusiji, kamo je otišao 1920, završio je političke tečajeve, a sreo se i s jugoslavenskim zarobljenicima, sudionicima oktobarske revolucije. S njima se 1921. vraća u zemlju, ali je na granici u Mariboru bio uhićen. Zbog teških materijalnih prilika i političkih progona ponovno 1924. napušta zemlju i odlazi u Kanadu, gdje pristupa KP Kanade. Zapošljava se kao šumski radnik u provinciji British Columbia. Tu organizira sindikat i predvodi radnički štrajk, pa je izabran za člana CK KP Kanade. Za svjetske krize 1929–31. dobiva povjerenje nezaposlenih i gladnih radnika te ih predstavlja u parlamentu. U Torontu zajedno s E. Jardasom pokreće list Borbu. God. 1931. osuđen je na 2 i pol godine zatvora i deportaciju u Kraljevinu Jugoslaviju. U zatvoru Č. piše članke u Borbi. God. 1934. oslobođen je uz kauciju od 20 000 dolara (koju su skupili radnici) i deportiran u domovinu, ali je na putu pobjegao u Sovjetski Savez. U Moskvi je djelovao neko vrijeme u Klubu političkih emigranata i zatim studirao na KUNMZ-u. God. 1936–38. borio se u španjolskom građanskom ratu, a zatim se brinuo za jugoslavenske dobrovoljce i naposljetku bio interniran u logoru u Francuskoj. God. 1941. probio se u Jugoslaviju, gdje se pridružuje partizanima. U poratnim godinama radi najprije u Generalnoj direkciji za ugljen, a zatim u Ministarstvu rudarstva kao načelnik odjela. Nakon umirovljenja 1948. na osječkom je području organizirao seljačke zadruge i bio njihov predsjednik.

LIT.: T. Nikšić: Životni put Tome Čačića. Matica, 19(1969) 11, str. 432. — I. Očak: Jugoslavenski emigranti iz Amerike u Sovjetskom Savezu (između dva rata). Zagreb 1985.
 
Ivan Očak (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ČAČIĆ, Tomo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/3885>.