ČERNY, Josip

traži dalje ...

ČERNY, Josip (Černi), admiral (Maribor, 30. I. 1903). Sin veterinara Josipa. Završio nižu školu Vojne akademije u Beogradu (1921–23) i u Pomorskoj vojnoj akademiji u Dubrovniku pripremnu školu za pomorske oficire (1923–25) te u činu poručnika korvete prešao u RM Kraljevine SHS. U zemlji i u Velikoj Britaniji specijalizirao se u torpedstvu, minerstvu i podmorničarstvu. Pohađao Višu školu Pomorske vojne akademije u Dubrovniku (1940/41); završio Višu školu Vojne akademije JNA u Beogradu (1950/51) i Školu operatike Više vojne akademije u Beogradu (1951/52). Za rata u travnju 1941. bio je u činu kapetana korvete pomoćnik načelnika Štaba flote RM Kraljevine Jugoslavije (Boka kotorska). U partizanskom pokretu sudjelovao od 1941. Član KPJ od 1943. Čin general-majora dobio 1944, viceadmirala 1947. te admirala 1961, kada je i umirovljen. Od 1943. do 1950. zapovjednik je Mornarice NOVJ (poslije JRM), 1952–53. pomoćnik načelnika Generalštaba JNA za mornaricu, 1953–56. zapovjednik Eskadre JRM i 1956–60. načelnik Uprave Instituta za mornaričko-tehnička istraživanja JRM. Od 1943. upravljao organizacijom Mornarice NOVJ i svih njezinih službi, akcijama na moru i na otocima te bazama u južnoj Italiji, a poslije i Riječnom ratnom flotilom i riječnim brodarstvom. God. 1945. bio je i zapovjednik grada Trsta. Nakon rata organizirao prijelaz JRM u mirnodopsko stanje. Bio je narodni zastupnik u Saboru NR Hrvatske (1946–50) i delegat JRM na V. kongresu KPJ 1948. — Surađivao u periodicima Vojno delo (1956, 1970), Pomorstvo (1963), Mornarički glasnik (1963–65) i listu Narodna armija (1966).

DJELA: Privremeno uputstvo za ratnu službu pomorskih štabova. Split 1946. — Opšta taktika pomorskih snaga, 1–2. Split 1947. — Pravila brodske službe Jugoslavenske ratne mornarice, 1–2. Split 1948.
 
Tatjana Delibašić (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ČERNY, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/4010>.