ČMELIK, Vilim

traži dalje ...

ČMELIK, Vilim, šumarski stručnjak (Zemun, 19. II. 1878 — ?). Veliku realku završio u Zemunu 1895, šumarstvo na Visokoj školi za kulturu tla u Beču 1898. Od 1898. do 1918. radio u Šumarskom odsjeku Zemaljske vlade u Zagrebu te u kotarskoj (Podravska Slatina) i županijskoj upravnoj službi (Gospić, Vukovar). Potkraj 1918. došao na čelo nadšumarskog ureda u Vinkovcima, odakle je premješten u Ministarstvo šuma i rudnika u Beogradu te tamo surađivao u organizaciji šumarstva u Kraljevini SHS, a 1920, kada je osnovano Povjereništvo Ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu, došao je i na njegovo čelo. Ponovno je premješten 1929. u Ministarstvo u Beograd, gdje je do umirovljenja 1931. bio generalni direktor šuma. Surađivao na izradbi prvoga jedinstvenog Zakona o šumama za cijelo državno područje (1929). Sudjelovao u društvenom životu te bio predsjednik Upravnog odbora Jugoslavenskoga šumarskog udruženja (1928–31). Stručne članke objavio u Šumarskom listu (1912–13, 1923–24, 1930, 1937) i Naprednom gospodaru (1931, 1938). Napisao je predgovor Zakonu o šumama iz 1929. te opsežniji članak o orahu (Šumarski list, 1913, 1).

LIT.: Promjena na mjestu generalnog direktora šuma. Šumarski list, 56(1929) 4, str. 178–179.
 
Oskar Piškorić (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ČMELIK, Vilim. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/4074>.