ČUMBELIĆ, Petar

traži dalje ...

ČUMBELIĆ, Petar, pomorski pedagog i pisac (Split, 18. VII. 1933). Pomorsku školu završio 1953. u Dubrovniku, Višu pomorsku školu 1960. i pomorski studij 1982. na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci. Na istome je fakultetu 1986. doktorirao temom Modeli i njihove simulacije u sistemu astronomske navigacije. Plovio s prekidima od 1955. na domaćim i stranim brodovima slobodne plovidbe. U Dubrovniku je 1960. položio ispit za kapetana duge plovidbe. Od 1962. do 1969. predavao nautičke predmete u srednjoj pomorskoj školi u Dubrovniku. Na Fakultetu za industrijsku pedagogiju u Rijeci 1968. položio diferencijalne ispite za zvanje srednjoškolskog profesora. Od 1969. do 1985. plovi kao zapovjednik, od 1985. predaje terestričku i astronomsku navigaciju na Pomorskom fakultetu Dubrovnik – studij Split, a od 1989. predaje i na postdiplomskom studiju Navigacija u pomorskom prometu na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci. God. 1965. napisao je skripta Nautika za III. i IV. razred pomorske škole u Dubrovniku. Znanstveno-stručne članke iz navigacije objavljuje u domaćoj i stranoj periodici: Naše more (1967, 1982), International Hydrographic Review (Monaco 1983), Hidrografski godišnjak (1985/86, 1988), Journal of Navigation (London 1987). Član je Kraljevskog instituta za navigaciju u Londonu (od 1989). God 1992–93. u zapovjedništvu je Hrvatske ratne mornarice u Splitu u činu kapetana bojnog broda.

DJELA: Nautičke tablice PRw. Dubrovnik 1969 (NT – »PRw« za proračun visine i azimuta u: Nautičke tablice. Split 1984, 198–260). — A Numerical Method for Computing the Craft’s Position Directly from Observation of Two Celestial Bodies or Simulation Method. International Hydrographic Review (Monaco), 1983, July, str. 87–100. — Primjena numeričkih i statističkih metoda u astronomskoj navigaciji. Hidrografski godišnjak, 1985/86, str. 43–66. — Navigational Errors and the Laws of its Distribution with Practical Applications. Journal of Navigation (London), 1987, XL/1, str. 30–41. — Zakoni vjerojatnosti slučajnih navigacijskih grešaka. Hidrografski godišnjak, 1988, str. 73–90. — Ekstremne vrijednosti empirijskih distribucija. Zbornik radova »Obrazovanje kadrova u pomorstvu«, Dubrovnik 1989, str. 194–203. — Astronomska navigacija, 2. Dubrovnik 1990. — Identifikator zvijezda PRw. Split 1991.
 
Boris Franušić (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ČUMBELIĆ, Petar. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/4179>.