DALLA COSTA, Anđeo

traži dalje ...

DALLA COSTA, Anđeo (Angelo), kanonist i teolog (Sinj, 24. X. 1732 — Split, 15. ili 16. III. 1790). Podrijetlom Talijan. Srednju školu pohađao u splitskom nadbiskupskom sjemeništu, gdje je njegov stric Petar Dalla Costa predavao govorništvo i humanističke nauke. Za svećenika zaređen 1755. Studirao je vjerojatno u Italiji, gdje je stekao doktorat obaju prava. Od šk. god. 1759/60. bio profesor kanonskog prava u splitskom bogoslovnom sjemeništu, a 1765–83. i ravnatelj tog zavoda. God. 1786. izabran za prekobrojnog kanonika splitskog Kaptola; neko je vrijeme bio generalni zamjenik splitskog nadbiskupa L. Cipika i predsjednik crkvenog suda. — Napisao je i 1778. u Veneciji izdao Zakon carkovni, priručnik namijenjen praktičnim potrebama svećenstva, ponajviše glagoljaškoga, te potrebama nastave. To je prvi priručnik cjelokupnoga kanonskog prava na hrvatskom jeziku. Pisan je čakavskim i štokavskim narječjem, pretežno ikavicom, a za većinu pravnih termina autor je uspio naći hrvatske izraze. Namjeravao je, kako u Zakonu carkovnom navodi, izdati i građansko-pravni priručnik, ali mu se nakana nije ostvarila. Dvije godine nakon toga tiskane su mu u Veneciji na talijanskom jeziku dvije bogoslovne rasprave (o Marijinu navještenju i Kristovu utjelovljenju). — Prema ocjeni S. B. Vučemila, Zakon carkovni djelo je iznad razine naše ostale crkvene književnosti XVIII. st. i ozbiljan pokušaj znanstvenog pisanja o crkvenopravnim pitanjima. S jezičnoga gledišta i danas je zanimljiv zbog bogatstva hrvatskih pravnih termina koji su dobrim dijelom originalni.

DJELA: Zakon czarkovni sloxen i upravglien za nauçenie i prosvitgljenie redovnikov harvaskoga naroda od Angela Dalla Costa nauçiteglja czarkovnoga i svitovnoga zakona, popa czarkve parvostolne spliske, 1–2. U Mneczi po Ivanu Casali 1778. — Sacri panegirico della ss Vergine Annunziata e discorso sul Mistero dell’ ineffabile Incarnazione del Verbo divino. In Venezia, Da Pietro Marcuzzi, 1780.
 
LIT.: A. Ciccarelli: Opuscoli riguardanti la storia degli uomini illustri di Spalato e di parecchi altri Dalmati. Ragusa 1811, 30. — Š. Ljubić: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, 2. Rieka 1869, 354, 365, 466. — A. Crnica: Pisac prvog crkvenog prava na hrv. jeziku – Splićanin. Novo doba (Split), 19(1939) 301, str. 30. — R. Rogošić: Priručnik crkvenog prava. Zagreb 1941, 24–25. — S. B. Vučemilo: Anđeo Dalla Costa i njegov »Zakon czarkovni«. Zagreb 1972. — I. Ostojić: Metropolitanski kaptol u Splitu. Zagreb 1975, 302.
 
Elizabeta Palanović (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DALLA COSTA, Anđeo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/4313>.