ĐERĐA, Josip

traži dalje ...

ĐERĐA, Josip, diplomat, političar i publicist (Arbanasi kraj Zadra, 18. II. 1911 — Beograd, 18. II. 1990). Po završetku četiriju razreda klasične gimnazije prebjegao s ocem i braćom 1930. u Jugoslaviju. Došavši u Zagreb 1933, uključuje se u komunistički pokret i postaje član KPJ 1934. Zbog komunističke je djelatnosti osuđen i robija u Srijemskoj Mitrovici 1935–38. U partizanskom pokretu sudjeluje od 1941. Bio sekretar Agitpropa CK KPH i uređivao Vjesnik do siječnja 1943. Potom pokreće i do pol. 1944. uređuje list Naprijed, glasilo KPH. Nakon rata radi kao načelnik odjela u Predsjedništvu Vlade FNRJ, ali ubrzo prelazi u diplomatsku službu obavljajući dužnosti poslanika, ambasadora, šefa misija, savjetnika i pomoćnika državnog sekretara za vanjske poslove (1945–63). Kao ambasador Jugoslaviju predstavlja u Albaniji, Bugarskoj, Indiji i Egiptu. Bio jedan od tumača politike nesvrstavanja, uvjeren u njezinu povijesnu opravdanost. Biran je i u najvi{e organe političkih organizacija: član je CK KPH (1948–58) i Predsjedništva SSRNJ (1966–70). U više mandata bio zastupnik u Saveznoj skupštini (1963–72) te njezin potpredsjednik (1970–72). Na tu je funkciju podnio ostavku, objavljujući javno da se ne slaže s politikom koja je inaugurirana 21. sjednicom Predsjedništva SKJ u Karađorđevu 1971, kojom su u Hrvatskoj prekinuti demokratski procesi. O međunarodnoj politici i odnosima te politici nesvrstavanja pisao u časopisima Međunarodna politika (1952–71) i Međunarodni problemi (1952–71, 1975) te kao stalni ili povremeni komentator u tjednicima i dnevnicima Oslobođenje, Rad, Vjesnik, Vjesnik u srijedu i Danas.

LIT.: V. Dedijer: Josip Broz Tito. Prilozi za biografiju. Beograd 1953. — Ž. Vnuk: Josip Đerđa. Vjesnik, 31(1970) 27. VI. — J. Šentija: Gord i dostojanstven čovjek. Ibid., 51(1990) 22. II.
 
Darko Stuparić (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ĐERĐA, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/4793>.