DRAGARIĆ, Nikola

traži dalje ...

DRAGARIĆ, Nikola, slikar (Varaždin, 18. III. 1899 — Karlovac, 10. XII. 1981). U Karlovcu polazi dva razreda gimnazije, zatim uči knjigoveški zanat i počinje se zanimati za slikarstvo (kopira reprodukcije iz časopisa Jugend). Zaradivši nešto novaca prodajom slika na prvoj samostalnoj izložbi, upisuje 1919. početni tečaj na slikarskom odjelu Više škole za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu (F. Kovačević), ali već sljedeće godine prekida školovanje zbog materijalnih teškoća. Kao knjigoveža radi u Dioničkoj tiskari u Karlovcu od 1921. do 1942, kada dobiva otkaz. Nakon II. svjetskog rata sudjeluje u osnivanju karlovačke Galerije slika i (sa Stjepanom Mihalićem) Narodnog (poslije Karlovačkog) kazališta, u kojem do umirovljenja radi kao scenograf (1945–63). Isprva slika u duhu secesije. Od početka 1920-ih slijedi bitna strujanja zagrebačkoga slikarskog kruga, o čemu svjedoče tematika i ekspresionistička obilježja njegovih radova — osobito akvarelâ (Kupski most, 1921; Dvorište, 1924) – te kolorizam na slikama iz idućeg desetljeća (Pogled kroz prozor, 1932; Mrtva priroda, o. 1932). Za rata — ostavši bez namještenja — više se posvećuje slikanju: najčešća su mu tema krajolici rađeni sve snažnijom bojom i slobodnijim potezom (Motiv sa Gaze, 1943), a u nekim se akvarelima i monotipijama osjećaju Cézanneovi utjecaji (Kupačice). Vezanost uz suvremena kretanja u hrvatskoj likovnoj umjetnosti potvrđuje slikama iz 1950-ih, rađenim u tamnom ugođaju (Karnevalske maske, 1955; Cvijeće, 1956) te ciklusom »bijelih slika«, u kojem sve više reducira boju i napušta predmetnost motiva, svodeći ga na gotovo apstraktan znak (Kroz prozor, 1967; Siva slika, 1978). Za Karlovačko je kazalište ostvario 50-ak scenografija na visokoj likovnoj razini. Samostalno je izlagao u Karlovcu (1919, 1924, 1956; retrospektive 1967. i 1980). Sudjelovao na I. izložbi karlovačkih likovnih stvaralaca (1934), na izložbama jugoslavenskih (Beograd 1935) i zagrebačkih umjetnika (Zagreb 1936), izložbama ULUH-a, na izložbi Karlovačko slikarstvo od 1900. do danas (Karlovac—Tutzing—München 1978) i dr. — Dobio je Majsku nagradu Karlovca 1961.

LIT.: Izložba slika Nikole Dragarića. Narodni glas (Karlovac), 10(1919) 3. VII, str. 3. — A. Bauer: Osvrt na izložbu karlovačkih likovnih umjetnika. Naše novine (Karlovac), 2 (1948) 4. VI, str. 2. — Slikarski rad Nikole Dragarića. Karlovački tjednik, 2(1954) 3. IX, str. 3. — S. Mihalić: O slikaru Nikoli Dragariću. Ibid., 15(14!)(1966) 27. I, Pr., str. 10. — P. Skutari: Retrospektiva Nikole Dragarića. Ibid., 16(15!)(1967) 13. IV, str. 8. — E. Cvetkova: Karlovačka nadahnuća. Večernji list, 22(1978) 21. VIII, str. 9. — V. Maleković: Slikar iz pozadine. Vjesnik, 41(1980) 26. VI, str. 7. — P. Skutari: Život i djelo Nikole Dragarića (katalog retrospektive). Karlovac 1980. — G. Gamulin: Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća, 2. Zagreb 1988.
 
Ivan Ott (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DRAGARIĆ, Nikola. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/5289>.