DUKIĆ, Ante

traži dalje ...

DUKIĆ, Ante, pisac (Jurjenići kraj Kastava, 18. X. 1867 — Zagreb, 8. XII. 1951). Učiteljsku školu polazio u Kopru. Od 1885. učitelj na Krku, potom u Kastavu te od 1905. u Gorici (Gorizia). Na vlastiti zahtjev umirovljen 1915, zatim odlazi u Graz, gdje je unovačen. God. 1919. vraća se u Goricu, dolazi u Zagreb i 1923. preuzima učiteljsko mjesto u Samoboru. Nakratko radi u Nakladi školskih knjiga u Zagrebu, a 1925. ponovno je umirovljen. — Osamdesetih godina XIX. st. javljao se manjim prilozima u Našoj slozi (pseudonim Bogdanov), Narodnoj prosvjeti, Mladom Istraninu, zagrebačkom Balkanu, Hrvatskoj i Obzoru. Nakon duljeg prekida ponovno se javlja u međuratnom razdoblju. Njegovo je djelo spoj naivnog unanimizma i okasnjele ideologije narodnog preporoda u duhu istarskog rodoljublja J. Dobrile. D. je bio odvojen od središnjih tijekova hrvatske književnosti, pa je zato njegova satiričnopoučna antimemoarska proza Iz dnevnika jednog magarca, premda nastala u postekspresionističkom trenutku hrvatske proze, zapravo hibrid tradicionalnih ideja i izražajnih konvencija XIX. st. Pisao je pjesme i na zavičajnom idiomu, a lirsko-meditativna pjesnička zbirka Od osvita do sutona također sadržava nacionalni patos minulih razdoblja. Neki su njegovi radovi prevedeni na engleski, njemački, ruski, slovački i talijanski jezik.

DJELA: Iz dnevnika jednog magarca. Zagreb 1925, Pula 1990. — Nedužna priča o nevinom futurizmu. Zagreb 1926. — Pogledi na život i svijet. Zagreb 1929, Beograd 1931², Zagreb 1944³. — Od osvita do sutona. Zagreb 1932. — Marija devica. Zagreb 1935. — Naš domaći glas. Zagreb 1936. — Slike i prilike. Zagreb 1937. — Zov Kvarnera. Zagreb 1944.
 
LIT.: A. Rojnić: Smrt Ante Dukića. Republika, 7(1951) 11/22, str. 938. — M. Marjanović (M. M.): Smrt Ante Dukića. Hrvatsko kolo, 5(1952) str. 64. — A. Rubeša: Ante Dukić. Riječka revija, 1(1952) 1, str. 55–56. — B. Donat: Ante Dukić (s bibliografijom). Pet stoljeća hrvatske književnosti, 63/I. Zagreb 1981, 151–161. — M. Strčić: Istarska pjesmarica, 2. Pula 1989. — M. Grakalić: Ante Dukić. (Kronologija života i rada) (predgovor u: Iz dnevnika jednog magarca. Pula 1990, 13–18).
 
Tatjana Blažeković (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DUKIĆ, Ante. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/5456>.