FRANKAPAN, Grgur I. Cetinski

traži dalje ...

FRANKAPAN, Grgur I. Cetinski, vesprimski biskup, kaločko-bački nadbiskup i diplomat (? — Budim, 1523). Sin Jurja I. Cetinskog. God. 1493. je u Bačko-kaločkoj nadbiskupiji kanonik štilac, a nadbiskup Petar mu prigovara da se ne brine za poslove nadbiskupije nego za svoj rod; te je, naime, godine na Krbavskom polju poginuo njegov brat Ivan IX, a brata Nikolu VII. zarobili su Turci. Zatim je prepošt kaptola u Alba Juliji (1495), a u Budimu boravi kao državni tajnik i kancelar kralja Vladislava II. Iste službe na dvoru obavlja i poslije, usprkos imenovanjima za biskupa u Veszprému (1500) i nadbiskupa u Baču i Kaloči (1513). Sudjeluje 1514. u organizaciji križarske vojne protiv Turaka, na koju je pozvao papa Leon X, a 1515. bio je u diplomatskoj misiji u cara Maksimilijana I. kad je po četvrti puta potvrđen dogovor o pravu Habsburgovaca na ugarsko-hrvatsko prijestolje, ako izumre rod Jagelovića. Pomirljivo djeluje u građanskom ratu između mladoga kralja Ludovika II. i erdeljskog vojvode I. Zapolje, premda je na kraljevoj strani, a 1518. je ponovno u misiji u cara Maksimilijana I. U njegovu gradu Baču u to su vrijeme održana dva državna sabora (1518, 1519), na kojima su doneseni zaključci o obrani domovine od Turaka. Budući da je papa Leon X. odobrio 1521. njegovu oporuku u kojoj ostavlja franjevcima opservantima 1000 zlatnih dukata za troškove kanonizacije Ivana Kapistranskog, opravdano je prihvatiti tvrdnju da je Grgur pripadao Franjevačkom redu (M. Sladović).

DJELA: Orationes Viennae Austriae ad divum Maximilianum... habitae in celeberrimo trium regum ad caesarem conventum MDXV. Per Hieronymum Vietorem, expensis Leonardi et Lucae Altansee, Viennae 1516.
 
LIT.: M. Sladović: Pověsti biskupijah senjske i modruške ili krbavske. Trst 1856, 66. — G. Gulik i C. Eubel: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 3. Monasterii 1923², 98, 172.
 
Franjo Emanuel Hoško (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FRANKAPAN, Grgur I. Cetinski. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/6293>.