FRANKAPAN, Juraj IV. Tržački

traži dalje ...

FRANKAPAN, Juraj IV. Tržački (de Frangepanibus; Georgius), podgeneral Hrvatske i Primorske krajine (Bosiljevo?, o. 1620 — Karlovac, 13. II. 1661). Sin Vuka II. Krste i grofice Uršule Inhofer (Inkhofer). S ocem je od rane mladosti ratovao protiv Turaka. On i brat mu Gašpar II. naslijedili su posjede svoga strica Nikole IX. Tržačkog nakon njegove smrti 1647. Juraj je u jesen 1652. instaliran za podgenerala Hrvatske i Primorske krajine, namjesnika generala Herbarta X. Auersperga, i žumberačkoga kapetana. U to vrijeme potpisivao se kao kraljevski savjetnik i komornik te kapetan Vražića, Tounja i Turnja (Križanić-Turanj), pod kojim je 1656. porazio veću tursku vojsku. U čast pobjede darovao je sto dukata pavlinima u Novom u Vinodolu za popravak samostana i crkve te im počeo isplaćivati kamate od legata strica mu Nikole IX, ali im glavnicu nije predao. Dugogodišnje obiteljske sporove oko doseljavanja Vlaha na frankapanske posjede, njihova izuzimanja iz vlasti Frankapana te podređivanja krajiškim zapovjednicima, koji su mahom bili stranci, Juraj je okončao sklapanjem ugovora 13. VII. 1657. o prodaji zemljišta na koje su se naselili doseljenici u Gomirje, Vrbovsko i Moravice za njihovu četverogodišnju vojničku plaću. Kralj Leopold I. potvrdio je taj ugovor 8. IX. 1659. i 1660. God. 1658. naselio je F. devedeset vlaških obitelji s turskog područja u okolicu Otočca. Kao i njegov otac bio je poštovalac franjevaca kojima je 1657. predao župu Karlovac; 1654. izdao je dokument u pohvalu toga reda, čije redovnike preporučuje za propovjednike na hrvatskom i njemačkom jeziku (tekst dokumenta objavio R. Lopašić). Bio je nadležan za gradnje na krajiškom području. Bavio se graditeljstvom kao strukom (sačuvan je njegov nacrt Otočca iz 1660), glazbom, slikarstvom i kiparstvom. Namjeravao je utemeljiti latinsku školu (gimnaziju) u Karlovcu 1660, ali to nije stigao ostvariti. Bio je rektor Bratovštine Blažene Djevice Marije od Navještenja u Zagrebu, gdje je pokopan u katedrali.

LIT.: R. Lopašić: Karlovac. Zagreb 1879, str. XIX, 129, 145, 149, 189, 193–194, 217. — Isti: Spomenici Tržačkih Frankopana. Starine, 1892, 25, str. 201–332. — Isti: Oko Kupe i Korane. Zagreb 1895, 74, 160, 162, 188. — E. Laszowski: Pokop Đure Frankopana Tržačkoga u stolnoj crkvi u Zagrebu. Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskog arkiva, 18(1916) 4, str. 306. — Isti: Grbovi Zrinjskih i Frankopana u Zagrebu i Remetama. Jutarnji list, 28(1939) 9792, str. 17.
 
Petar Strčić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FRANKAPAN, Juraj IV. Tržački. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/6297>.