FUIS, Franjo

traži dalje ...

FUIS, Franjo, novinar, fotoreporter i pisac (Golo Brdo kraj Virovitice, 14. XI. 1908 — Plitvice, 10. X. 1943). Školu je pohađao u Virovitici do 1921. kada se pridružio cirkuskoj družini i proputovao dijelove Bugarske, Turske i Grčke. God. 1924. vraća se u Viroviticu, 1927. završava pilotsku školu u Divuljama, potom pohađa radiotelegrafski tečaj u Šibeniku. Od 1934. živi u Zagrebu, gdje je do 1941. novinar u dnevniku Novosti. Poginuo je pri preletu Plitvičkih jezera odlazeći iz Zagreba partizanima u Otočac. — Pisao je reportaže, pripovijetke, pjesme, crtice i stripovne scenarije. U listu Omladina objavio je 1927. svoju prvu pripovijetku Ubogi Vanja i 1928. svoju prvu pjesmu Istranin. Potom objavljuje u Hrvatskom radiši (1929), Našem mornaru (1930, 1936), Kulisi (1931–34), Našim krilima (1932), Svijetu (1932, 1936), Vezu (1932), Novostima (1934–41), Posavini (1934), Seljačkim novinama (1934), Učiteljskoj riječi (1934), Oku (1935), Virovitičanu (1935), Mickey stripu (1938–40), Podmlatku Jadranske straže (1938), Zagrebačkom listu (1939), Foto-reviji (1940), Hrvatskom krugovalu (1943), iseljeničkoj periodici i drugdje, najčešće pod pseudonimom Fra Ma Fu. Najzapaženija literarna djela, romantične pjesme i pustolovne pripovijetke, objavio je u časopisu Kulisa, koji mu je 1934. tiskao knjigu pripovijedaka s ilustracijama A. Maurovića. Od 1934. bavi se poglavito novinarstvom kao plodan i popularan zagrebački reporter. U Novostima objavljuje reportaže o našim krajevima i ljudima (Kroz Hrvatsku i Slavoniju, 1934; Kroz Liku i Gorski kotar, 1935; Gospodari olujnog otočja, 1937) i priloge o zagrebačkoj sirotinji (Niz strminu bijede, 1935; Hotel Slama, 1937). Reportaže ilustrira fotografijama koje snima izoštrenim i kritičkim okom kamere. God. 1935–41. napisao je petnaestak stripovnih scenarija za Novosti, Oko i Mickey strip, stvarajući zajedno s Maurovićem antologijske stranice hrvatskog stripa (Gospodar zlatnih bregova, Sablast zelenih močvara i Posljednja pustolovina Starog Mačka u Novostima, 1937). U Mickey stripu, koji uređuje s Maurovićem, objavljuje i svoje pustolovne pripovijetke. Autor je drame U ime čovječanstva (1941; izvedena pod naslovom Život na dražbi u Zagrebu 1979) te popularnih šansona (Mojoj Trešnjevci). F. je jedan od najistaknutijih hrvatskih novinara 1930-ih i jedan od začetnika naše moderne reporterske fotografije.

DJELA: Tajna svjetionika svetoga Luke. Zagreb 1934. — Barek iz Šestina. Zagreb 1943. — Moja Trešnjevka. Zagreb 1943. — Podzemni Zagreb i druge reportaže (1934–1941). Zagreb 1953.
 
LIT.: I. Mihovilović (im): Fuisove novele. F. M. F., Tajna svjetionika svetoga Luke. Novosti, 28(1934) 339, str. 9. — N. Marinković: F. M. F. novinar-predavač doživio sa svojim reportažnim večerima senzacionalan uspjeh. Ibid., 34(1940) 136, str. 15–16. — V. Majer: Reporter koji je sam siže za veliku reportažu. Ibid., 35(1941) 47, str. 15–16. — Isti: Pogovor (u: F. Fuis, Podzemni Zagreb i druge reportaže, 1934–1941. Zagreb 1953, 171–175). — Z. Posavac: Strip u Hrvatskoj. 15 dana, 13(1970–71) 2, str. 17. — V. Horvat-Pintarić: Autorski strip zagrebačke škole. Kultura (Beograd), 1975, 28, str. 154, 160. — A. Vojinović: Fra-Ma-Fu, zagrebački Egon Ervin Kisch (feljton). VUS, 26(1977) 1329–1338, str. 54–56. — Isti: Snimio Fra Ma Fu. Start, 1977, 231, str. 52–58. — M. Hanzlovsky: Fra Ma Fu (katalog izložbe). Zagreb 1978. — A. Vojinović: Legendarni Fra Ma Fu. Oko, 11(1983) 302, str. 8–9. — Isti: Što dolaziš na posao kad si umro? Ibid., 12(1984) 311, str. 11. — S. Draginčić: Strip u Hrvatskoj (u: V. Krulčić, Hrvatski poslijeratni strip. Pula 1984, 6–7). — S. Draginčić i Z. Zupan: Istorija jugoslovenskog stripa. Novi Sad 1986, 69, 70. — M. Hanzlovsky: Život i djelo novinara Franje Fuisa. Virovitički zbornik 1234–1984. Virovitica 1986, 411–417. — Ž. Koščević: Reporterska fotografija u Hrvatskoj 1920–1940 (katalog izložbe). Zagreb 1992.
 
Višnja Flego (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FUIS, Franjo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/6464>.