GAGRO, Božidar

traži dalje ...

GAGRO, Božidar, povjesničar umjetnosti i diplomat (Hodbina kraj Mostara, 3. I. 1938). Gimnaziju završio u Mostaru 1956. Diplomirao 1960. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pri kojem je od 1961. do 1982. bio asistent, pa viši predavač na kolegiju moderne umjetnosti. Osnivač i direktor Zavoda za kulturu SR Hrvatske od 1975, savjetnik UNESCO-a za kulturni razvoj 1977–79 (obavio više misija u Africi), ministar za prosvjetu i kulturu SR Hrvatske od 1982, ambasador SFRJ u Francuskoj od 1987. do 1991. kada postaje zamjenikom ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske. God. 1992–96. hrvatski je veleposlanik pri Europskom vijeću i Europskom parlamentu u Strasbourgu, a od rujna 1996. veleposlanik u Maroku. Pisao je članke, eseje i studije s temama iz hrvatske moderne umjetnosti (slikarstvo Proljetnog salona, »Zemlja«, I. Meštrović) i teorije kulture u Životu umjetnosti (1966–70, 1973) i drugim publikacijama. Također se bavio slikarstvom baroknog majstora N. Grassija (Peristil, 1962). Pokretač je i od 1966. do 1971. glavni urednik časopisa Život umjetnosti. Sedamdesetih je godina potaknuo priređivanje nekoliko izložaba (među njima: Kritička retrospektiva – »Zemlja«, Zagreb 1971; Slikarstvo Münchenskog kruga, Zagreb 1973) te kao autor sudjelovao u njihovu ostvarenju. Kao ministar za kulturu pokrenuo ciklus velikih izložaba u Zagrebu 1980-ih (Pisana riječ u Hrvatskoj, Zlatno doba Dubrovnika, retrospektiva I. Meštrovića).

DJELA: Putevi modernosti u hrvatskom slikarstvu (u katalogu izložbe: Počeci jugoslovenskog modernog slikarstva. Beograd 1972). — Slikarstvo Münchenskog kruga (katalog izložbe). Zagreb 1973. — Skulptura građanskog razdoblja u Hrvatskoj (u katalogu izložbe: Jugoslovenska skulptura 1870–1950. Beograd 1974). — Hrvatska grafika prve polovine XX stoljeća (u katalogu izložbe: Jugoslovenska grafika 1900–1950. Beograd 1977). — Ivan Meštrović. Zagreb 1987.
 
Radovan Matijević (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

GAGRO, Božidar. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/6530>.