GIUNIO, Petar

traži dalje ...

GIUNIO, Petar, novinar i pisac (Korčula, 15. IV. 1894 — Zagreb, 14. V. 1968). Nakon završene gimnazije u Dubrovniku 1912. počeo studirati pravo u Grazu, nastavio u Zagrebu, ali se, ne svršivši studij, posvetio novinstvu. Radio je u »Tipografijinim« listovima (Večer, Obzor i Jutarnji list) od 1923. do 1941. kao novinar i urednik narodnoga gospodarstva te šef i urednik njezine izvještajne službe iz pokrajine. Za rata bio u uredništvu Nove Hrvatske, a poslije u Nakladnom zavodu Hrvatske te do umirovljenja 1952. u Ministarstvu ribarstva. Širokoga interesa i obrazovanja (studirao je uz rad medicinu, filozofiju i prirodne znanosti) objavio je mnoge članke o povijesti i zemljopisu Dalmacije, o njezinu pomorstvu, ihtiologiji, talasobiologiji, ornitologiji i turizmu. Bio je i glavni urednik časopisa Morsko ribarstvo (1951), a uredio je i Ribarski godišnjak (1952). Surađivao je i u novinama i časopisima Nova Hrvatska, Gospodarstvo, Šilo, Sloga, Matica, Zagrebačka panorama, Otkrića, Telegram. Često se potpisivao šiframa -io ili -nio. Zapažen je i kao suradnik Ornitološkog odsjeka zagrebačkog Zavoda za primijenjenu zoologiju. Svojim napisima pomogao je proučavanju selidbe polarnih ptica u naše krajeve, a njegovom su zaslugom ustanovljene i neke rijetke vrste dupina na Jadranskom moru. Napise o fauni i flori Jadranskog mora dopunjavao je podacima o životu, običajima i mentalitetu otočana. U seriji pripovijedaka (Nedjeljne viesti, 1942–43) te u knjigama Iz stare primorske bilježnice i Tajne mora (prevedena na makedonski, Skoplje 1960) koristio se humorom, pa i blagim karikiranjem. Knjiga Život mora, tiskana poslije njegove smrti, popularan je roman o životu u moru.

DJELA: Iz stare primorske bilježnice. Zagreb 1943. — Tajne mora. Zagreb 1943. — Tajne morskih bića. Zagreb 1952. — Život mora. Zagreb 1969.
 
LIT.: J. Horvath: (Predgovor u: P. Giunio, Iz stare primorske bilježnice. Zagreb 1943, 3–6). — (Osvrti na Iz stare primorske bilježnice): V. Kovačić, Nova Hrvatska, 3(1943) 116, str. 9. — I. Mrakovčić, Nedjeljne viesti, 3(1943) 77, str. 7. — (M. Šenoa), Priroda, 33(1943) 7/8, str. 144. — Hrvatski narod, 5(1943) 734, str. 5. — (M. Katić): Tajne mora – druga knjiga Petra Giunia. Nova Hrvatska, 3(1943) 282, str. 7. — (M. Markov): Tko je Petar Giunio. Kršćanska škola, 47(1943) br. 3/4. — Petar Giunio, Tajne mora. Druga knjiga poučnih reportaža o našem Jadranu. Novine, 3(1943) 108, str. 5. — Š. Balen: Petar Giunio – »Pjero« (predgovor u: Život mora. Zagreb 1969, 5–9). — M. Gjivoje: Otok Korčula. Zagreb 1969, 274. — J. Horvat: Živjeti u Hrvatskoj. Zagreb 1984, 264–265, 314.
 
Srećko Ljubljanović i Karmen Milačić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

GIUNIO, Petar. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/6830>.