HAMM, Đuro

traži dalje ...

HAMM, Đuro, elektrotehnički inženjer (Petrinja, 23. II. 1914 — Zagreb, 7. XII. 1993). Brat Josipa, slavista. Završio gimnaziju u Osijeku 1933. i diplomirao na Tehničkom fakultetu (elektrotehnički smjer Strojarskog odjela) u Zagrebu 1940. Kao inženjer radio u Banovinskom električnom poduzeću 1940–41, Šumskom industrijskom poduzeću u Belišću 1941–47, Glavnoj direkciji drvne industrije u Ministarstvu drvne industrije NRH 1947–50; zatim je docent Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Sarajevu 1950–53, referent za energetiku i strojarstvo u Institutu za drvno-industrijska istraživanja 1953–55. te od 1955. docent, od 1964. izvanredni i od 1972. do umirovljenja 1984. redoviti profesor Poljoprivredno-šumarskog (Šumarskog) fakulteta u Zagrebu. Područje njegova rada jesu energetika te mehanizacija i automatizacija drvne industrije. Autor je više od 120 projekata (veći je izvedeni pokusna parionica za drvo 1968) te autor i suautor radova u časopisima Radovi Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta u Sarajevu (1952), Drvna industrija (1954, 1964, 1967, 1970–71, 1982–83), Les (Ljubljana 1966), Bilten Šumarskoga fakulteta u Zagrebu (1972), Bilten Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji (1972, 1984), Prace Oredu (Poznań 1979) i zbornicima Kombinat Belišće kao činilac privrednog razvoja (Zagreb 1980), Energetika drvne industrije (Đurđenovac 1982) i Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi (Opatija 1983). Napisao skripta Opće i šumsko mašinstvo (Sarajevo 1952) i Opće strojarstvo (Nova Gradiška 1966). Surađivao u oba izdanja Šumarske enciklopedije LZ.

LIT.: Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860–1960. Zagreb 1963, 423–424. — Dipl. ing. Đuro Hamm (1914–1993). Drvna industrija, 44(1993) 3, str. 83–84.
 
Redakcija (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HAMM, Đuro. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/7178>.