HERGEŠIĆ, Branka

traži dalje ...

HERGEŠIĆ, Branka, rođ. Dizdarević, bibliotekarica i prevoditeljica (Ljubija kraj Prijedora, 23. I. 1910 — Zagreb, 31. XII. 1997). Maturirala u Sarajevu 1928, romansku filologiju, latinski i jugoslavenske književnosti završila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1933. U zagrebačkoj Sveučilišnoj knjižnici radi do umirovljenja 1969; 1945–63. zamjenica direktora. Predsjednica je Hrvatskoga bibliotekarskog društva 1954–56. i 1957–58. S Jelkom Mišić izradila je Bibliografiju knjiga ženskih pisaca štampanih u Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji, Bosni i Hercegovini do svršetka godine 1935 (Zagreb 1936). Bila je u uredništvu Hrvatske bibliografije (1941–44) te priredila, dijelom u suautorstvu, petosveščanu Bibliografiju knjiga tiskanih u Narodnoj Republici Hrvatskoj 1945–50 (Zagreb 1948–56). U Vjesniku bibliotekara Hrvatske (1950, 1958–59, 1965–66) pisala o bibliotekarskom zvanju, nabavi knjiga i izradbi bibliografija, a u pariškom časopisu Revue d’histoire du théâtre (1958–60) bibliografske priloge o scenskoj umjetnosti. S francuskoga prevela Povijest knjige S. Dahla (Zagreb 1979), a prevodila je i beletristiku: roman L. Durtaina Frank i Marjorie (Zagreb 1935) te djela A. Francea Prokurator Judeje i druge pripovijesti (Zagreb 1951), Svrakino čudo (s I. Hergešićem, Zagreb 1964) i Bogovi žeđaju (s Hergešićem, Zagreb 1965, 1977²).

LIT.: (Ur.): Pregled. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 15(1969) 3/4, str. 139–140. — (K. R.): Branki Hergešić u spomen. Vjesnik, 59(1998) 10. I, str. 17.
 
Dunja Detoni-Dujmić (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HERGEŠIĆ, Branka. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/7540>.