HITREC, Josip

traži dalje ...

HITREC, Josip (Joseph George), pisac i prevoditelj (Zagreb, 28. II. 1912 — Buffalo, New York, 22. VIII. 1972). Maturirao u zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji 1930, potom studirao slavistiku na Filozofskom fakultetu 1930–32; sudjelovao u zbirci Lirika 1932 (1932). Živio u Indiji, radio u oglasnim agencijama u Karachiju, Lahoreu, Delhiju, Calcutti i Bombayu (1933–44). Od 1946. u SAD, profesor književnosti i kreativnog pisanja na Kingsborough College u New Yorku 1946–67. te na Buffalo State College 1967–72. Pjesme, pripovijetke, putopise i reportaže objavljivao u periodicima: Mladost (1927–30), Svijet (1928, 1930–33), Književne novine (1930), Danica (1931), Ilustrovani tjednik (1931), Jutarnji list (1931), Politika (Beograd 1931), Zora (1931), Evolucija (1933–34), Kronika (1933), Literatura (1933), Hrvatski dnevnik (1938). Poslije 1946. surađivao u američkim periodicima: Harper’s Magazine (New York), Harper’s Bazaar (New York), New York Herald Tribune, New York Times, New York Times Book Review, Reporter (New York), Saturday Review (New York). Na engleskom je objavio zbirku novela Ruler’s Morning and Other Stories (1946) te romane Son of the Moon (1948, hrv. prijevod Mjesečev sin. Rijeka 1960) i Angel of Gaiety (1950). U njima tematizira složene obiteljske i etničke odnose u Indiji 1930-ih i 1940-ih. Obilježavaju ih realistički pripovjedni postupak, leksička raznolikost i slojevitost, sklonost dijalogu te tipski postavljeni likovi. Hrvatska je mjesto radnje kratke priče Clear-Eyed into Millenium (obj. u časopisu Reporter 1962, hrv. prijevod Bistrook u tisućljeće. Republika 1997, 11–12). Hrvatski prijevod izabranih novela objavljen je pod naslovom Teroristi (Zagreb 1963). Na engleski je preveo romane I. Andrića Travnička kronika (Bosnian Chronicle, New York 1961) i Gospođica (The Woman from Sarajevo, New York 1963) te zbirku novela pod naslovom Pasha’s Concubine and Other Tales (New York 1968). Za roman Son of the Moon nagrađen je Harperovom nagradom 1948.

DJELA: Lirika 1932 (suautori I. G. Kovačić i V. Jurčić). Zagreb 1932. — Ruler’s Morning and Other Stories. New York 1946. — Son of the Moon. New York 1948. — Angel of Gaiety. New York 1950.
 
LIT.: (Lirika 1932): Mladost, 10(1932) 8, str. 196–197. — K. Devčić (K. D.), Evolucija, 1(1932) 4, str. 320–322. — S. Ježić (S. J.), Književni život, 1(1932) 1, str. 14. — Z. Štambuk (Z. Š.), Vihor, 2(1932) 2, str. 14–16. — I. Vučetić, Hrvatska revija, 5(1932) 7, str. 455–457. — M. Hanžeković: Predgovor knjige Lirika 1932. Zagreb 1932, 3–5. — I. Ladika: Naša najmlađa književna generacija. Mladost, 12(1933–34) 7, str. 145–147. — (Son of the Moon): Saturday Review of Literature, 25(1948) 13. III. — Angel of Gaiety. New Yorker, 27(1951) 3. II, str. 76. — R. Payne: Angel of Gaiety. Saturday Review of Literature, 28(1951) 10. III. — I. Krolo: U trokutu triju kontinenata. Telegram, 2(1961) 75, str. 3. — B. Brusar: Joseph G. Hitrec (pogovor). U: Teroristi. Zagreb 1963, 221–225. — H. Hitrec: Pustolovni život Zagrebčanina Josepha Georga Hitreca. Matica, 22(1972) 9, str. 334–335. — B. Brusar: Moji susreti s Josipom Hitrecom. Republika, 53(1997) 11/12, str. 183–186.
 
Martin Kaminski i Bruno Kragić (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HITREC, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/7675>.