HRIBAR, Josip

traži dalje ...

HRIBAR, Josip, strojarski inženjer (Zagreb, 11. IX. 1907 — Zagreb, 25. V. 1993). U Slavonskoj Požegi završio klasičnu gimnaziju 1926, studirao na Visokoj tehničkoj školi u Berlinu i na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1933. diplomirao i 1944. doktorirao tezom Problemi bujanja i stezanja drveta. Na tom je fakultetu bio asistent u Zavodu za mehaničku tehnologiju, od 1947. docent i od 1951. izvanredni profesor, a od 1963. do umirovljenja 1977. bio je redoviti profesor Strojarsko-brodograđevnog fakulteta i Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Bio je dugogodišnji predstojnik Zavoda za obradu metala i Zavoda za drvo i nemetale, predstojnik katedre za drvo i nemetale. Bio je jedan od osnivača nastave strojarstva i brodogradnje u Splitu. Iz područja obradbe drveta i metala surađivao je u zbornicima domaćih i međunarodnih skupova te u zbornicima i periodicima Strojarski vjesnik (1930), Tehnički list (1938), Šumarski list (1945), Tehnički pregled (1950, 1952, 1954), Ljetopis JAZU (1955, 1957), Tehnika (Beograd 1956), Spomenica u počast 40-godišnjice osnivanja Saveza komunista Jugoslavije 1919–1959, 1. Razvitak nauke i umjetnosti u Hrvatskoj 1945–1959 (Zagreb 1960), Drvna industrija (1962), Strojarstvo (1965, 1978), Godišnjak Fakulteta strojarstva i brodogradnje (Zagreb 1969), Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje (Zagreb 1970–71, 1976), Zbornik radova proizvodnog mašinstva (Zagreb 1970), Rad JAZU (1971, 349), Industrie-Anzeiger (Leinfelden 1977). Bio je suradnik Tehničke i Pomorske enciklopedije LZ. Napisao skripta Obrada metala (Zagreb 1962) i Plastična obrada metala (Zagreb 1975). God. 1970. dobio je Nagradu »Nikola Tesla«.

LIT.: Đ. Marincel: Josip Hribar. Uz 80. obljetnicu života. Polimeri, 8(1987) 10/11, str. 332. — (Nekrolozi): Mehanizacija šumarstva, 19(1994) 2, str. 301. — I. Ćatić: Polimeri, 15(1994) 1, str. 29.
 
Dragutin Taboršak (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HRIBAR, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/8066>.