GUNČEVIĆ, Josip

traži dalje ...

GUNČEVIĆ, Josip, publicist i pedagog (Grižići kraj Broda na Savi, 15. III. 1895 — Donji Macelj kraj Krapine, 4/5. VI. 1945). Gimnaziju pohađao od 1906. u Požegi, Đakovu i Osijeku, gdje je 1914. maturirao. Teologiju je studirao u Đakovu te 1918. bio zaređen za svećenika. Tijekom dopunskoga studija na Teološkom fakultetu u Zagrebu 1927–28. doktorirao je i od iste godine nosio titulu monsinjora. Kapelanovao u Brodu na Savi, odakle je 1920. premješten u Zemun na dužnost katehete. Do 1925. predavao vjeronauk u građanskoj školi, potom do 1937. u realnoj gimnaziji. Poslije premješten u brodsku gimnaziju na dužnost katehete, a 1939. postaje gimnazijskim ravnateljem. U travnju 1945. povlačio se pred partizanima na zapad te bio uhićen i ubijen sa skupinom svećenika i bogoslova u Maceljskoj šumi u predjelu Lepa bukva. — Autor je više brošura u kojima je obrađivao crkveno-teološke, školsko-pedagoške i sociološke teme. S katoličkih polazišta pisao o položaju nacija i nacionalnih kultura, napose hrvatske, u totalitarnim režimima te o pogubnosti lenjinističko-staljinističke ideologije za njih. Objavio knjigu o povijesti indeksa zabranjenih knjiga u katolika, pravoslavaca i protestanata, kao i popis knjiga koje je zabranila Katolička crkva. Pisao također o položaju Katoličke crkve u novoj južnoslavenskoj državi, o orlovstvu, o reformnom pokretu pravoslavnoga klera, o katoličanstvu i prosvjeti, odnosu crkve prema socijalnim pitanjima, umjetnosti, o teritorijalnim presezanjima Srpske pravoslavne crkve i dr. U literaturi je hvaljen kao dobar stilist, a zamjerana mu je nedovoljna znanstvena utemeljenost socijalnih studija (S. Buć, F. Dujmović). Surađivao u Glasniku biskupija bosanske i srijemske (1919–22, 1926–27, 1930–31, 1933, 1935, 1941, 1944), Katoličkom listu (1920), Hrvatskoj prosvjeti (1921), Katoličkom tjedniku (1922, 1941–45), Vrhbosni (1923, 1930, 1934, 1942), Franjevačkom vjesniku (1928), Misli (1929), Bogoslovskoj smotri (1930–31, 1935), Nedjelji (1930–32, 1944), Katoliku (1931), Kalendaru Hrvatski radiša (1933, 1935), Skladu (1933), Kalendaru sv. Ante (1935–36), Životu s crkvom (1936), Kršćanskoj školi (1938, 1942), Kalendaru Srca Isusova i Marijina (1939), Posavskoj Hrvatskoj (1939), Graničaru (1943), Prilozima za upoznavanje Broda i okolice (1943), periodiku Za vjeru i dom (1943–45), Hrvatskom sjeveru (1944), Katoličkoj crkvi (1944) i dr. U knjizi Iz poviesti hrvatskog školstva i prosvjete (Zagreb 1944) autor je priloga o prosvjetnim prilikama u kraljevskoj Jugoslaviji s posebnim osvrtom na dramu Volga, Volga Dušana Nikolajevića, pristaše velikosrpstva. Bio predsjednik HPD »Tomislav« u Zemunu (od 1929) te prvi predsjednik HKD »Berislavić« u Brodu na Savi (1942).

DJELA: Zašto se katolički svećenici ne žene? Zagreb (1919). — Komunizam. Što je? Što nosi? Osijek 1920. — Silab i moderne zablude. Mostar 1921. — Indeks zabranjenih knjiga. Mostar 1924. — Pijo XI. Život i djela. Zagreb 1929. — Mješovite ženidbe. Mostar 1930. — Gdje nam je spas? Zagreb 1934. — Nacionalitet s materijalne i formalne strane. Zagreb 1935. — Komunizam u srednjoškolskim klupama. Zagreb 1939. — Problem zaljubljivanja u srednjim školama. Sarajevo 1941. — Kako se u školi odgajalo. Sarajevo 1942. — Novi društvovni poredak u Hrvatskoj. Brod na Savi 1942. — Dječji pogled u stvarnost. Sarajevo 1943. — Katolička savjest i sviest. Sarajevo 1944.
 
LIT.: A. Živković (Dr. A. Ž.): Josip Gunčević, Savremene pogibli za katolički pokret. Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 47(1919) 5, str. 40. — Isti: O osječkom izdanju Gunčevićeve knjižice »Komunizam, što je, što nosi?« Ibid., 48(1920) 15/16, str. 72. — A. Tominec: Josip Gunčević, Silab i moderne zablude. Čas, 16(1922) str. 299–300. — A. Živković: Indeks zabranjenih knjiga. Za vjeru i dom, 17(1925) 6/8, str. 146–149. — F. Dujmović (Dr. F. D.): O nacionalitetu. Hrvatska smotra, 3(1935) 10/11, str. 518–521. — D. Gjurić: Dva najnovija izdanja »Sklada«. Hrvatski list, 16(1935) 258, str. 6–7. — F. Kralik: Dvije knjige o nacionalizmu. Katolički tjednik, 11(14)(1935) 45, str. 2; 46, str. 2; 47, str. 2. — M. Kuzmić: Narodnost. Narodne novine, 101(1935) 216, str. 2–3. — R.: »Nacionalitet s formalne i materijalne strane«. Obzor, 76(1935) 214, str. 3. — S. Buć: Neke kritičke opaske publikacijama »Sklada«. Hrvatska revija, 9(1936) 1, str. 50–51. — -tha-: Komunizam u srednjoškolskim klupama. Hrvatska straža, 11(1939) 112, str. 4. — M. Markov: Dr. Josip Gunčević, Kako se u školi odgajalo. Kršćanska škola, 46(1942) 9/10, str. 151–152. — Dr. Josip Gunčević, Novi društvovni poredak u Hrvatskoj. Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 70(1942) 15, str. 118–119. — Dr. Josip Gunčević, Dječji pogled u stvarnost. Ibid., 71(1943) 16, str. 127; Katolički tjednik, 19(22)(1943) 41, str. 8. — Msgr. dr. Josip Gunčević, Katolička savjest i sviest. Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 73(1945) 3, str. 23–24. — S. Horvat: Pokolj u Maceljskoj šumi. Zatvorenik, 2(1991) 14/15, str. 10. — T. Vuković: Osveta bi bila najveća uvreda mučenicima. Glas Koncila, 30(1991) 24, str. 11. — I. Klarić: Volga, Volga. Školske novine, 43(1992) 23, str. 2. — V. Vurušić: Krapinsko groblje Afričkog korpusa. Globus, 1992, 8. V, str. 14. — S. Krpan: Zavičajnici. Slavonski Brod 1994, 153–162. — I. Matičević: Mali leksikon hrvatskih književnika, znanstvenika i publicista stradalih u Bleiburgu i na Križnom putu. Forum, 35(1996) 3/4, str. 401–402.
 
Stjepan Krpan (2002)

 

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

GUNČEVIĆ, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/8234>.