GUNDULIĆ, Marin

traži dalje ...

GUNDULIĆ, Marin (Gondola, Gundula; Marinko), osnivač Dubrovačkoga kolegija (Ancona, 17. VI. 1596 — Dubrovnik, 30. XI. 1647). Sin Marina Ivanova koji je, preselivši se u Anconu, trgovinom stekao veliki imutak. Gimnaziju je završio u Anconi i 1612. u Rimu stupio u Družbu Isusovu. Nakon završenog studija filozofije i teologije u Rimskom kolegiju 1622, dolazi 1623. u Dubrovnik kao propovjednik i profesor filozofije. Zatim je rektor Hrvatskoga kolegija u Loretu 1630, poglavar rezidencije u Dubrovniku 1631–34. Ostatak života bio rektor u više talijanskih kolegija: u Firenci 1635–36. i 1644–47, od 1636. u Fabrianu, od 1639. u Perugi i od 1642. u Anconi. U Firenci je poučavao u hrvatskome jeziku toskanskog vojvodu Ferdinanda II. Prije polaganja svečanih zavjeta 1634. glavni je dio svoje baštine namijenio podizanju i uzdržavanju Dubrovačkoga kolegija, čime je stekao naziv njegova osnivača. God. 1647. poslan je u Dubrovnik da otkloni teškoće oko izgradnje Kolegija, no shrvan bolešću i putovanjem umire u Gružu u kući sestre Katarine Gradić. Pokopan je u obiteljskoj grobnici u sakristiji franjevačke crkve. Sačuvan je njegov portret koji je naslikao Domenico Peruzzini iz Pesara.

LIT.: J. Posedel: Povijest gimnazije u Dubrovniku, 2. Program C. i k. velike gimnazije u Dubrovniku 1900/1901, str. 21. — J. Dayre: Ètudes slaves à Florence au 17e siècle. Zbornik iz dubrovačke prošlosti Milanu Rešetaru o 70-godišnjici života. Dubrovnik 1931, 469–471. — D. Pavlović: Đorđe Bašić, dubrovački biograf XVIII veka. Beograd 1931, 45, 50, 52, 55–57. — Đ. Bašić: Elogia Iesuitarum Ragusinorum. Vrela i prinosi, 1933, 3, str. 15–22. — Ljetopis Dubrovačkoga kolegija. Ibid., 1937, 7, str. 9–125. — M. Vanino: Gundulići i Dubrovački kolegij. Hrvatska revija, 11(1938) 12, str. 693–696. — F. Kesterčanek: Portret o. Marina Gundulića. Vrela i prinosi, 1940, 11, str. 1–11. — K. Prijatelj: Prilozi slikarstvu XV–XVII. stoljeća u Dubrovniku. Historijski zbornik, 4(1951) str. 191. — Isti: Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća u Dalmaciji. Zagreb 1956, 68. — M. Vanino: Isusovci i hrvatski narod, 2. Zagreb 1987, 36–54 (pretiskano u zborniku: Religioni et bonis artibus. Dubrovnik—Zagreb, 1996, 159–162). — I. Lentić-Kugli: Sakralno slikarstvo hrvatskih isusovaca. Isusovačka baština u Hrvata (katalog izložbe). Zagreb 1993, 293.
 
Mijo Korade (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

GUNDULIĆ, Marin. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/8248>.