GYIKETTA-OGRIZEK, Marija

traži dalje ...

GYIKETTA-OGRIZEK, Marija, kemijska inženjerka (Zagreb, 11. IV. 1911 — Zagreb, 18. V. 1988). Maturirala u I. ženskoj realnoj gimnaziji u Zagrebu 1930, završila jednogodišnji trgovački tečaj u Neuer Wiener Handels Akademie u Beču 1931, diplomirala u Kemijsko-inženjerskom odjelu Tehničkog fakulteta u Zagrebu 1937. i 1964. doktorirala na Tehnološkom fakultetu (danas Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu tezom Ispitivanje mogućnosti odjeljivanja malih količina antimona u metalnom kositru primjenom ionskih izmjenjivača pomoću radioaktivnih izotopa, koju je izradila za boravka na Tehničkom fakultetu u Berlinu (Charlottenburg) 1963. Znanstveno se usavršavala također u Münchenu 1944. i Frankfurtu 1952. Nakon diplome radila kao asistentica volonterka u Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju Kemijsko-inženjerskog odjela, 1939. postala asistentica dnevničarka u Zavodu za analitičku kemiju, 1941. asistentica vježbenica, 1961. docentica i 1972. izvanredna profesorica u istom Zavodu Tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Umirovljena je 1978. Modernizirala je nastavu analitičke kemije uvodeći semimikro tehniku separacije kationa i aniona. Njezin udžbenik s toga područja dugo je bio jedini hrvatski sveučilišni udžbenik te vrste. Znanstvene radove publicirala je u časopisima Kemija u industriji (1960, 1983) i Mikrochimica acta (Beč 1974), a napisala je i poglavlje Ionski izmjenjivači u analitičkoj kemiji u Laboratorijskom priručniku I. Filipovića i P. Sabioncella (Zagreb 1960, 1978²). Bila je plodna i dobra autorica udžbenika iz kvalitativne i kvantitativne analitičke kemije, koji su doživjeli nekoliko izdanja, a nadopunjeni upotrebljavaju se i danas.

DJELA: Semimikro kvalitativna analiza. Zagreb 1960 (4 izd. do 1976). — Kvalitativna anorganska kemijska analiza (suautori B. Rašica i I. Mihaljević). Zagreb 1974. — Kvalitativna anorganska kemijska analiza (suautor I. Eškinja). Zagreb 1976. — Kvalitativna kemijska analiza. Praktički dio (suautor Z. Šoljić). Zagreb 1976, 1982².
 
Marija Kaštelan-Macan (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

GYIKETTA-OGRIZEK, Marija. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/8295>.