ISKRA-JANOŠIĆ, Ivana

traži dalje ...

ISKRA-JANOŠIĆ, Ivana, arheologinja i muzealka (Duga Resa, 28. III. 1942). Gimnaziju završila u Prijedoru 1960, a studij arheologije 1965. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1998. i doktorirala tezom Urbanizacija Cibala i razvoj keramičkih središta s posebnim osvrtom na lončarske proizvode. Od 1965. asistentica u Arheološkom institutu zagrebačkoga Filozofskoga fakulteta, a od 1968. kustosica u Gradskom muzeju Vinkovci, kojemu je 1970–91. bila direktoricom. Muzejska je savjetnica od 1986. Bavi se pretežno antičkom arheologijom, osobito keramičkim i staklenim predmetima, građevnim materijalima i topografijom rimskih Cibala. Sudjelovala u iskapanjima na lokalitetima Danilo Gornje, Pakoštane, Muline na Ugljanu, Vučedol, Bapska, Borinci i Meraja te samostalno vodila terenska istraživanja na vinkovačkom gradskom području, u Starim Mikanovcima, Sopotu kraj Vinkovaca, Ivankovu, Komletincima, Nijemcima, Gradištu, Cerni, Županji i Virovima. Znanstvene i stručne radove objavljuje u časopisima i zbornicima Opuscula archaeologica (1966, 1992, 1997, 1999–2000), Glasnik slavonskih muzeja (1970, 1978, 1981, 1983, 1997), Arheološki pregled (Beograd 1977), Materijali (Beograd 1977), Corolla memoriae Iosepho Brunšmid dicata (Vinkovci 1979), Arheološka istraživanja u istočnoj Slavoniji i Baranji (Zagreb 1984), Godišnjak ogranka Matice hrvatske Vinkovci (1985, 1988, 1993–97), Lenije (1986), Informatica museologica (1987), Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva (1987–88, 1991, 1993–94, 1996–97, 1999–2001), Arheologija i rat (Zagreb 1992), Arheološka istraživanja u Slavonskom Brodu i Brodskom Posavlju (Zagreb 1993), Arheološka istraživanja u Zagrebu i zagrebačkoj regiji i Arheologija i obnova, znanstveni skupovi (Zagreb 1996), Arheološki radovi i rasprave HAZU (1996, 2001), Spomenica. Gradski muzej Vinkovci 1946.–1996. (1996), Zbornik radova o Vukovarsko-srijemskoj županiji (Vinkovci 1997), Osnivači i prvi kustosi muzeja u Hrvatskoj (Osijek 1999). Surađuje u Vinkovačkom listu (prije Vinkovačke novosti; 1969, 1971–73, 1975, 1977–78, 1981–82, 1984, 1990–93, 1998) i Vijencu (1997); suautorica je školskoga priručnika iz prirode i društva Vukovar, Vinkovci, Županja (Zagreb 1976; 9 izd. do 1990). — Obogativši fundus Arheološkoga odjela Gradskoga muzeja Vinkovci, postavila je mnoge izložbe od kojih je većinu koncipirala samostalno te ih popratila katalogom, a zapaženije su bile Rimsko staklo (1980), Terra sigillata iz Vinkovaca (1988), Arheološka iskopavanja na crti bojišnice (1994) i Arheološki nalazi svjedoci života u prošlosti (1995).

DJELA: Urbanizacija Cibala i razvoj keramičarskih središta. Vinkovci 2001. — Popis radova u: Spomenica. Gradski muzej Vinkovci 1946.–1996. Vinkovci 1996, 110–114.
 
LIT.: A. Bilić:Ivana Iskra-Janošić o Cibalama, rimskom gradu na obali Bosuta. Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja Matice hrvatske Vinkovci, 19(2001) str. 343–348.
 
Iva Mandušić (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ISKRA-JANOŠIĆ, Ivana. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/8458>.