JAJIĆ, Ivo

traži dalje ...

JAJIĆ, Ivo, fizijatar i reumatolog (Bristivica kraj Trogira, 2. VII. 1932). U Zagrebu završio gimnaziju 1951, diplomirao 1960. i doktorirao 1972. na Medicinskom fakultetu tezom Ekstravertebralne promjene u ankilozantnom spondilitisu, s osobitim obzirom na tok i prognozu bolesti. Nakon studija radio u virovitičkom Domu zdravlja, 1962–65. specijalizirao fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Splitskim toplicama i Zagrebu, a potom bio liječnik u Splitskim toplicama. Od 1968. voditelj je Odjela za kliničko ispitivanje lijekova tvornice Lek u Ljubljani, a od 1972. voditelj Odjela za reumatske bolesti i medicinsku rehabilitaciju u Klinici za ortopediju u Zagrebu. Usavršivao se u Londonu, Stockholmu, Heinoli, Leedsu, Varšavi, Moskvi. God. 1976. izabran za docenta, 1981. za redovitoga profesora Medicinskoga fakulteta. Od 1985. do umirovljenja 2001. bio je predstojnik Klinike za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Stomatološkoga fakulteta pri Kliničkoj bolnici »Sestre milosrdnice«, pretvorivši je u kliničku ustanovu Medicinskoga fakulteta i referalni centar za upalne reumatske bolesti pri Ministarstvu zdravstva RH. Bio je voditelj katedre za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 1996–98, organizator poslijediplomske nastave te tečajeva za usavršivanje fizijatara, reumatologa i fizioterapeuta. God. 1980. osnovao je Registar za reumatske bolesti u Hrvatskoj, a 1982. potaknuo utemeljenje Društva reumatskih bolesnika (od 1992. Hrvatska liga za borbu protiv reumatizma), kojemu je bio predsjednik. Napose se bavi epidemiologijom i imunogenetikom reumatskih bolesti. Pisao je o psorijatičnom artritisu, ankilozantnom spondilitisu, hipertrofičnoj osteoartropatiji, algodistrofičnom sindromu, reumatskoj polimijalgiji, arteritisu divovskih stanica. Radove objavljuje u časopisima Reumatizam (1962, 1965, 1967–68, 1974–81, 1983–86, 1988–95, 1997–98, 2000), Liječnički vjesnik (1966–67, 1973–77, 1979, 1984, 1986, 1990), Annals of Rheumatic Diseases (London 1968, 1982, 1993, 1998, 2000), Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (1968, 1985–86), Medicina (1969, 1977, 2000), Acta chirurgica Iugoslavica (1974), Acta orthopaedica Iugoslavica (1974–75, 1981, 1990), Medicinski arhiv (1974, 1990), Medica Jadertina (1975, 1977, 1979, 1982, 1990), Acta medica Iugoslavica (1976, 1991), Periodicum biologorum (1976, 1983, 1990, 1994), Scandinavian Journal of Rheumatology (Stockholm 1978, 1980, 1987, 1996), Acta orthopaedica Scandinavica (København 1979, 1983), Psoriasis (1980, 1982, 1986, 1988–89, 2000), Aktuelle Rheumatologie (Stuttgart 1983), British Journal of Rheumatology (London 1983, 1988), Collegium antropologicum (1983, 1987–88), Fizikalna medicina i rehabilitacija (1984, 1987–89, 1991, 1994, 1996, 1998–2000), Clinical Rheumatology (Bruxelles 1987, 1989–91, 2000), Revue du rheumatisme et des maladies osteo-articulaires (Pariz 1988), Radovi Medicinskoga fakulteta u Zagrebu (1989–91), Clinical and Experimental Rheumatology (Pisa 1992, 2000–01), Journal of Rheumatology (Toronto 1993), Journal of Bone and Mineral Research (New York 1994–96), Arthritis and Rheumatism (Atlanta 1995), Bone (New York 1995, 2000), Medicus (1995), Osteoporosis International (London 1995–96), Acta clinica Croatica (1998–2000), Journal of Orthopaedic Medicine (New York 1998–2000), Journal of Clinical Rheumatology (Baltimore 1999–2000), Acta radiologica (Stockholm 2000), Rheumatologia (Bratislava 2000–01). Sam ili u suautorstvu s kćeri Zrinkom i dr. napisao je više priručnika i udžbenika za liječnike i studente te mnogobrojne brošure i priručnike namijenjene bolesnicima. Pokrenuo je 1984. časopis Fizikalna medicina i rehabilitacija, kojemu je do 1998. bio glavni urednik, 1989. časopis Reuma, a 1991–98. bio je i glavni urednik časopisa Reumatizam. Predsjednik je 1977–85. Reumatološke sekcije te utemeljitelj i 1986–89. predsjednik Sekcije za vertebrologiju Hrvatskoga liječničkoga zbora, 1982–86. predsjednik Udruženja reumatologa Jugoslavije te 1996–98. Hrvatskoga reumatološkoga društva. Počasni je član reumatoloških društava Velike Britanije, Češke, Mađarske, Bugarske, Njemačke, Rusije, Poljske i Slovačke. Dobitnik Nagrade »Ruđer Bošković« 1987. i Nagrade grada Zagreba 2000.

DJELA (izbor): Urikozurici u liječenju kroničnog uričkog artritisa, s posebnim osvrtom na Benemid. Ljubljana 1969. — Degenerativne promjene kralješnice i zglobova. Zagreb 1981. — Izvanzglobni reumatizam. Zagreb 1981. — Klinička reumatologija. Zagreb 1981, 1982². — Reumatoidni artritis. Ljubljana 1981. — Specijalna fizikalna medicina. Zagreb 1983, 1991². — Lumbalni bolni sindrom (suautor). Zagreb 1984. — Reumatologija (suautorica Z. Jajić). Beograd—Zagreb 1989. — Liječenje i rehabilitacija ratnih ozljeda perifernih živaca (suautor J. Unušić). Zagreb 1992. — Ankilozantni spondilitis (suautor G. Ivanišević). Zagreb 1994. — Fizijatrijsko-reumatološka propedeutika. Zagreb 1994, 2003². — Urički artritis (suautori Z. Jajić i B. Oklobdžija). Zagreb 1994. — Najčešće reumatske bolesti u populaciji. Zagreb 1995. — Reumatologija. Zagreb 1995. — Fizijatrijsko-reumatološki rječnik (suautorice Z. Jajić i I. Jajić). Zagreb 1996. — Fizikalna medicina (suautor). Zagreb 1996, 2000². — Reumatske bolesti (suautorica Z. Jajić). Zagreb 1997. — Sindrom hipertrofične osteoartropatije (suautorica Z. Jajić). Zagreb 1997. — Izvanzglobni reumatizam (suautorica Z. Jajić). Zagreb 2001. — Rentgenska dijagnostika reumatskih bolesti (suautorica Z. Jajić). Zagreb 2001. — Algodistrofični sindrom (suautorica Z. Jajić). Zagreb 2003. — Kronična bol zdjelice u žena (suautor). Zagreb 2003. — Polimijalgija reumatika i arteritis divovskih stanica (suautorica Z. Jajić). Zagreb 2003.
 
LIT.: Zbornik liječnika Hrvatske 1874–1974. Zagreb 1974, 421. — Spomen knjiga u povodu 25. obljetnice Medicinske akademije Hrvatske. Zagreb 1987, 155–156. — G. Ivanišević: Ivo Jajić – Biography and Bibliography. Reumatizam, 39(1992) suppl., str. XV–XXXI. — Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju. Klinička bolnica »Sestre milosrdnice«. Spomenica. Zagreb 1996, 12–14, 42–63.
 
Vladimir Dugački (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JAJIĆ, Ivo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/8965>.