JANČULA, Antun Julije

traži dalje ...

JANČULA, Antun Julije, povjesničar (Markovac Našički, 1. X. 1913 — Cernik, 15. III. 1998). Maturirao u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Varaždinu, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1938. U Franjevački red stupio 1929, a za svećenika zaređen 1937. Nakon kraće svećeničke službe u Virovitici, uz prekide je od 1938. do kraja života pastoralno djelovao u Cerniku. Proučavajući dolazak franjevaca u Cernik, njihovo djelovanje i povijest Našica do dolaska Turaka, objavio je više kraćih priloga u glasilu Obavijesti Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda (1974–76) te monografskih djela. U rukopisu je ostalo djelo Crkve Majke Božje u Slavoniji prije Turaka (Franjevački samostan u Cerniku).

DJELA: Franjevci u Cerniku. Slavonska Požega 1980. — Povijest Cernika i cernička samostanska kronika. Cernik 1980. — Predturska povijest Našica. Našice 1996.
 
LIT.: M. Brković: Bibliografija radova iz hrvatske crkvene bibliografije. Croatica Christiana periodica, 14(1990) 25, str. 147. — I. Damiš: Ulomci za povijest Katoličke crkve u Hrvata. Zagreb 1995. — (Nekrolozi): (V. H.), Vjesnik, 59(1998) 18 102, str. 5. — V. Janjić, Glas Koncila, 37(1998) 13, str. 14.
 
Zrinka Pešorda-Vardić (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JANČULA, Antun Julije. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/9097>.