ABELIĆ, Petar

traži dalje ...

ABELIĆ, Petar, knjižar i privrednik (Split, 1828 — Zadar, 21. VIII 1883). Školovao se u Zadru, kamo su mu se roditelji Šime i Marija preselili. Otvorio je i sredinom prošlog stoljeća vodio u Zadru knjižaru. God. 1855. objavio je knjižicu s nekoliko talijanskih pjesama posvećenih Zadraninu Ernestu Petricioliju u smrt njegove mlade žene Auguste. Bavio se i izdavanjem hrvatskih djela (»Knjigar-Izdavatelj«, kako je označen na svojim izdanjima), pa je tako 1857. počeo izdavati knjige o dogodovštinama Nasredina (tekst je preveo s talijanskog), a 1858. izdao je Riečnik ilirsko-talianski Dragutina Parčića. God. 1859. izdao je i uredio na hrvatskom jeziku kalendar za Dalmaciju pod naslovom Dalmatinski koledar (Zadar 1859), oglašivan kao prvi kalendar na tom jeziku. Bio je 20 godina predsjednik Trgovačko-obrtničke komore u Zadru, općinski prisjednik Zadra te zastupnik u Dalmatinskom saboru u kuriji gradova (1876–1883). Od M. Magazzina preuzima 1868. manju tvornicu maraskina. Ne pripadajući ni jednoj tadašnjoj stranci u Dalmaciji, zauzimao se za narodni jezik, za prosperitet grada Zadra te za izgradnju dalmatinske željeznice, o čemu svjedoči pismo koje mu je javno uputio N. Tommaseo (Lettera all’on. sig. cav. Pietro Abelić, La Dalmazia cattolica, 1873, 12).

DJELA: Ad Ernesto Petricioli queste pagine che la cara memoria d’Augusta Hlawac sua consorte amatissima sono ad onorar destinate la mano amica del raccoglitore P. A. … offerisce. Zadar 1855.
 
Vjekoslav Maštrović (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ABELIĆ, Petar. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/abelic-petar>.