ABRAMOVIĆ, Ante

traži dalje ...

ABRAMOVIĆ, Ante, šumarski stručnjak (Vetovo kod Slavonske Požege, 20. VI 1889 — Zagreb,16. XI 1967). Osnovnu školu završio je u Vetovu, gimnaziju u Slavonskoj Požegi, a šumarski studij na Šumarskoj akademiji u Zagrebu 1912. Kao šumarski stručnjak radio je u kotarskim poglavarstvima u Podravskoj Slatini, Vrbovskom i Samoboru, u direkcijama šuma u Vinkovcima, Zagrebu i Sušaku te u najvišim šumarskim upravnim institucijama u Zagrebu. Najduže je radio na području kotara Vrbovsko (1914–1929), gdje je uspješno gospodario šumama zemljišnih zajednica (Vrbovsko, Ravna Gora, Srpske Moravice i dr.), posebno gradnjom šumskih puteva. — A. je bio i vrlo aktivan društveni radnik, član upravnog odbora Jugoslavenskoga šumarskog udruženja te predsjednik obnovljenoga Hrvatskog šumarskog društva. U Ravnoj Gori i Vrbovskom bio je jedan od glavnih pokretača elektrifikacije i gradnje vodovoda, što je uglavnom financirano iz sredstava dobivenih prodajom drva. U Vrbovskom je osnovao pjevačko društvo »Tomislav«, Hrvatski sokol i Društveni dom; djelovao je kao predsjednik ili tajnik, pa i zborovođa društava. Radove je objavljivao u Hrvatskom drvotršcu (1919), Šumarskom listu (1919, 1940, 1941–1943), Jutarnjem listu (1939, 1941), Hrvatskom listu (Osijek 1940) i Gospodarstvu (1941, 1943, 1944).

LIT.: Prvi naš ministar šuma i ruda i njegovi najbliži suradnici. Hrvatski šumarski list, 65(1941) 6, str. 209–212.
 
Oskar Piškorić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ABRAMOVIĆ, Ante. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/abramovic-ante-sumarski-strucnjak>.