ABRAMOVIĆ, Vladimir

traži dalje ...

ABRAMOVIĆ, Vladimir, rudarski inženjer (Vrbovsko, 14. III 1922). Sin je Antuna, šumarskog inženjera. Osnovnu školu polazio je u Vrbovskom i Zagrebu. Gimnaziju i studij rudarstva završio je 1948. u Zagrebu. Po svršetku rata radio je na obnovi rada u rudnicima, a potom se zaposlio u Istarskim ugljenokopima u Raši. Od 1952. radi kao asistent na rudarskom odjelu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1961. do 1971. docent je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, zatim izvanredni, a od 1980. redoviti profesor. Doktorirao je 1979. disertacijom Analiza utjecaja intervala paljenja mina na tehnološka unapređenja i sigurnost rada u metanskim ugljenokopima. Od osnutka Tehničkog muzeja 1954. u Zagrebu stalni je suradnik te idejni začetnik i projektant rudarskog odjela. God. 1975–1977. član je komisije za recenziju rudarskih projekata Rudarskog inspektorata SRH. — A. je jedan od vodećih jugoslavenskih rudarskih inženjera. Još kao asistent 1953. izveo je u Pločama (danas Kardeljevo) prva miniranja milisekundnim upaljačima s aparatima domaće proizvodnje te tako postigao veliku uštedu u radu u rudnicima. God. 1955. uvodi sa suradnicima čeličnu podgrađu u lignitnim rudnicima u Hrvatskom zagorju. Radio je za rudnike Siverić, Jadral (Obrovac), Istarske ugljenokope, za rudnike Kreka i dr. Bavi se problemima tunelogradnje i vađenjem kamena (građevnog i ukrasnog) u kamenolomima. Projektirao je, izvodio i nadgledao oko stotinu projekata. Osim za rudnike u SRH, izradio je elaborate i za mnoge rudnike u Jugoslaviji. Napisao je skripta za studente rudarstva (250 str.) te objavio sa suradnicima više priručnika i skripata. U znanstvenim i stručnim radovima obradio je probleme s područja rudarstva, tehnike miniranja i izvedbe kopova u površinskim i podzemnim rudnicima. Posebno se bavio problemom sigurnosti u rudnicima. Znanstvene radove objavio je u stručnim časopisima: Vjesnik rada (1958), Zbornik radova rudarsko-geološko-naftnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu (1964, 1970, 1973, 1979), Sigurnost u rudnicima (1972, 3; 1974, 9). Surađivao je na rječniku Rudarskog instituta u Beogradu (Rudarski rečnik, Beograd 1970). Kao dugogodišnji nastavnik istakao se pedagoškim radom, organizacijom i unapređenjem nastave na fakultetu te u opremanju Zavoda za rudarstvo. Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vijencem (1975).

DJELA: Eksplozije i požari u rudnicima (u suradnji s Aleksandrom Zambellijem). Zagreb 1953.
 
Darko Bidjin (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ABRAMOVIĆ, Vladimir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/abramovic-vladimir-rudarski-inzenjer>.