ADAMI, Stjepan

traži dalje ...

ADAMI, Stjepan (Adamy), profesor humaniora i pučki misionar (Virovitica, 17. II 1692 — Kőszeg, 23. XI 1733). Humanističke studije završio je vjerojatno u Požegi, a u Beču je studirao filozofiju. U Isusovački red ušao je 1719; od 1721. do 1723. bio je učitelj nižih razreda u isusovačkom kolegiju u Zagrebu, zatim je u Beču studirao teologiju (1723–1727) i ondje je 1726. zaređen za svećenika. God. 1727/1728. bio je profesor retorike i poetike u Kőszegu, a nakon treće probacije u Banjskoj Bistrici u Slovačkoj (1728/1729) bio je pučki misionar u Požegi (1729/1730), Petrovaradinu (1730/1731) i u Kőszegu (1731–1733), odakle je misionario medu Gradišćanskim Hrvatima. — Kao učitelj u zagrebačkom kolegiju režirao je, a vrlo vjerojatno i napisao, dramu Lusus divinae Providentiae in Bella Colomani regis filio koju je uspješno izveo njegov razred šk. god. 1722/1723.

LIT.: Franjo Fancev: Građa za povijest školskog i književnog rada isusovačkoga kolegija u Zagrebu (1606–1772). Starine JAZU, 1937, 38, str. 187. — Miroslav Vanino: Isusovci i hrvatski narod. Zagreb 1969, 273.
 
Predrag Belić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ADAMI, Stjepan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/adami-stjepan>.