ADAMIĆ, Josip

traži dalje ...

ADAMIĆ, Josip, politički radnik (Vezišće kod Ivanić-Grada, 16. IV 1907 — Zagreb, 15. X 1931). Izučio je stolarski zanat, potom se 1927. zaposlio u zagrebačkoj stolarskoj radionici Henč i otada sudjeluje kao član SKOJ-a u revolucionarnomu radničkom pokretu u Zagrebu. Bio je vrlo aktivan u sindikalnoj organizaciji Saveza drvodjelskih radnika. God. 1928. služio je u Ratnoj mornarici u Boki kotorskoj gdje je radio na organiziranju SKOJ-a i širio antimilitarističke ideje. Nakon odsluženja vojnog roka vratio se u Zagreb i nastavio revolucionarno djelovanje. Postao je član MK SKOJ-a za Zagreb, a 1930. član KPJ. U ilegalnomu partijskom radu istakao se kao organizator i smioni borac protiv šestojanuarske diktature te je 1931. izabran za člana MK KPJ u Zagrebu. Bio je i član MO Saveza drvodjelskih radnika Jugoslavije. Ubili su ga policijski agenti nakon što je otkriven u ilegalnom stanu u Voćarskoj cesti 20 u vrijeme potrage za Josipom Debeljakom, sekretarom CK SKOJ-a. Njegovi posmrtni ostaci (zajedno s posmrtnim ostacima dvanaestorice drugih partijskih i skojevskih rukovodilaca) preneseni su u Grobnicu narodnih heroja na zagrebačkom Mirogoju.

LIT.: Josip Adamić. Vjesnik, 10(1950) 30. V.
 
Višnja Flego (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ADAMIĆ, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/adamic-josip>.