ADAMIČ, Karlo

traži dalje ...

ADAMIČ, Karlo, orguljaš i skladatelj (Sodražica kod Kočevja, 2. XI 1887 — Split, 8. III 1945). Orguljašku školu u Ljubljani završio je 1906, a ispit za učitelja muzike položio je u Zagrebu 1927. God. 1908–1922. bio je regens chori stolne crkve u Senju te orguljaš i zborovođa u Koprivnici i Križevcima; od 1933. je učitelj muzike u biskupskom sjemeništu u Splitu, a pred smrt nastavnik na Ženskoj gimnaziji. — U središtu njegova kompozitorskog rada bila je crkvena muzika. Pisao je mise, pjesme za glas, zbor i orgulje, za zborove, preludije za orgulje i harmonij i dr. Bavio se i obrađivanjem narodnih napjeva (Slovenski akordi, 2 sv.). Više Adamičevih kompozicija objavljeno je posebno; desetak je objavio u vlastitoj nakladi, a pojedina je djela tiskao kao priloge u časopisima: Novi akordi (1908, 1909), Cerkveni glasbenik (1911–1914, 1919), Sv. Cecilija (1911–1912, 1914–1916, 1922, 1928, 1932) i Pevec (1924–1926).

DJELA: Cirkveni hymny za moški zbor. Kutna Hora (s. a.). — Slava Bogu. Zagreb (s. a.). — Staroslavenska maša za moški zbor. Zagreb (s. a.). — Osem samospevov s spremljanjem klavirja. Ljubljana 1910. — Kraljici nebes in zemlje. Ljubljana 1915. — Slovenski akordi, 1–2. Ljubljana 1921. — Gospod je res vstal. Aleluja! Ljubljana 1922. — Bogu v višavi slava! Koprivnica 1923. — Evharistične pesmi za mešani zbor. Gorica 1923. — Lavretanske litanije v čast Materi Božji Svetogorski. Gorica 1923. — Senjska staroslavenska maša. Koprivnica 1923. — Gloria in excelsis Deo. Zagreb 1924. — U svitu zarje. Ljubljana 1924. — Padlim vojakom-junakom. Ljubljana 1926. — Alma Mater. Ljubljana 1928. — Dan žari o polnoči. Ljubljana 1930. — Hrvatska misa na čast sv. Josipu (Koprivnica 1931 ?). — Stella matutina. Koprivnica 1931. — Zbirka 33 laganih preludija (Koprivnica 1931 ?). — Gore srca! (Koprivnica 1932 ?).
 
LIT.: Stanko Premrl: Osem samospevov s spremljanjem klavirja. Dom in svet, 24(1911) 6, str. 239–240. — Frančišek Kimovec: Kraljici nebes in zemlje. Cerkveni glasbenik, 38(1915) 4, str. 58–60. — Isti (Fr. K.): Karlo Adamič, Slovenski akordi. Dom in svet, 35(1922) 2, str. 96. — Stanko Premrl: K. Adamič, Padlim vojakom-junakom. Cerkveni glasbenik, 50(1927) 1/2, str. 28. — Frančišek Kimovec: K. Adamič, Alma Mater. Ibid., 51(1928) 5/6, str. 92. — Josip Klemenčič: K. Adamič, Dan žari o pol noči. Ibid., 54(1931) 1/2, str. 27. — Stanko Premrl: K. Adamič, Stella mattutina. Ibid., 9/10, str. 158. — Matija Tomc: K. Adamič, Hrvatska misa na čast sv. Josipa. Ibid., str. 159. — Isti: K. Adamič, Zbirka 33 laganih preludija za orgulje ili harmonij. Ibid. — Isti: K. Adamič, Gore srca! Ibid., 55(1932) 7/8, str. 125. — Josip Kirigin: Umjetničke nedaće. Hrvatski glasnik, 3(1940) 5, str. 3, 6. — Edo Škulj: Sodelovanje slovenskih glasbenikov po »Sv. Ceciliji«. Sv. Cecilija, 48(1978) 2/3, str. 135.
 
Krešimir Kovačević (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ADAMIČ, Karlo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/adamic-karlo>.