ADAMIĆ, Stanislava

traži dalje ...

ADAMIĆ, Stanislava, pjesnikinja i prozaist (Koprivnica, 11. XII 1922). Kći Karla, profesora i kompozitora, i Branislave, rođ. Vitković, domaćice. U Koprivnici je završila osnovnu školu (1932) i prvi razred gimnazije, a ostale razrede u Splitu (1940). Diplomirala je književnost na splitskoj Višoj pedagoškoj školi 1954, a 1958. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu germanistiku i romanistiku. Radila je do mirovine kao profesor stranih jezika na splitskim školama. Član je DKH i Međunarodnog udruženja žena pisaca (Pariz). Sudjelovala je na književnim skupovima u Splitu i u Jugoslaviji, a nastupila je i na Međunarodnom kongresu žena pisaca u Nici (1975). — Prve stihove Za pjesmu objavila je u listu Književni Jadran (1952, 9), a zatim objavljuje pjesme i prozu u publikacijama: Slobodna Dalmacija (1954, 1957, 1960, 1967, 1969, 1976, 1978), Mogućnosti (1957–1964, 1966–1970, 1972–1977, 1980), Život (1957, 1967, 1968), Dubrovnik (1958, 1967, 1970), Krugovi (1958), Zadarska revija (1958, 1962, 1965, 1966, 1970, 1973, 1975, 1979), Revija (1963–1967), Kolo (1965, 1966), Crkva u svijetu (1966, 1970–1980), Književnost (1967), Stvaranje (1967, 1972), Telegram (1967, 1969), Modra lasta (1968, 1974, 1976), Republika (1968–1970, 1972), Rukovet (1968, 1973), Marulić (1969–1980), Odjek (1969), Forum (1970, 1976), Ovdje (1970), Kana (1971), Nedjeljna Dalmacija (1971, 1972), Radost (1972–1979, 1981), Encyclopaedia moderna (1974), Vesela sveska (1974), Riječi (1976), Smib (1976–1980, 1981), Bagdala (1977), Oko (1977), INA (1978–1980), Ruke (1978), Književne novine (1979), Naši razgledi (1979), Vrelo života (1979, 1980), Podravska gruda (1980), Obnovljeni život (1980), Danica (1981), Naša ognjišta (1981). A. se potpisuje: AM., A. Marius, Alma Fides, Ignis Letitia, Ava Mislan. Pjesme je objavljivala i u antologijama i zbornicima (Pleti me, pleti, majčice 1968, Split u poeziji 1968, Hrvatske umjetnice 1970, Podravski zbornik 1976, Iseljenički kalendar 1978, 1979, 1981, Krilata riječ 1978). Pojedine su joj pjesme prevedene i na strane jezike (talijanski, slovenski i engleski).

DJELA: Pjesme plamenih jutara. Split—Zadar 1955. — Jabuko moja prezrela. Split 1956. — Grebeni rastu na obalama. Split 1958. — Krotka zemlja. Split 1960. — Suočenja. Split 1963. — Močvara i zvijezde. Split 1970. — Demoni. Split 1974. — Raspuće. Split 1977. — Preobraženja (u zbirci: Spirale). Split 1978.
 
LIT.: Ivanka Vujčić Laszowski: Stanislava Adamić »Jabuko moja prezrela«. Slobodna Dalmacija, 15(1957) 3748, str. 4. — Ivan Aralica: Htijenja Stanislave Adamić. Zadarska revija, 7(1958) 4, str. 346–348. — Mirko Prelas: Stanislava Adamić »Grebeni rastu na obalama«. Slobodna Dalmacija, 16(1958) 4189, str. 3. — Pajo Kanižaj: Latičaste tajne – Stanislava Adamić: »Krotka zemlja«. Glas Podravine, 12(1960) br. 37. — Veljko Vučetić: Stvari i život. Slobodna Dalmacija, 19(1961) 4955, str. 3. — Marija Čudina: Nenametljiv liričar. (Stanislava Adami »Suočenja«). Ibid., 22(1964) 5884, str. 4. — Živko Jeličić: Usput (knjiga eseja). Zagreb 1966, 160–166. — Veljko Vučetić: Skepsa nad bitkom (S. Adamić: »Močvara i zvijezde«). Slobodna Dalmacija, 28(1970) br. 7954. — Drago Šimundža: Pjesnička raspuća (S. Adamić: »Raspuće«). Crkva u svijetu, 13(1978) 1, str. 91–93. — Zdravko Mužinić: Najdublji problemi življenja. Školske novine, (1980) br. 3738. — Drago Šimundža: Poezija Stanislave Adamić. Crkva u svijetu, 15(1980) br. 4. — Veljko Vučetić: Lirske vizije Stanislave Adamić. Slobodna Dalmacija, 38(1980) br. 11 024 (13. IX). — Potpuniju lit. do 1964. g. vidi u Leksikonu pisaca Jugoslavije, 1. Novi Sad 1972, 21–22.
 
Radovan Vidović (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ADAMIĆ, Stanislava. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/adamic-stanislava>.