ADAMIĆ, Tomislav

traži dalje ...

ADAMIĆ, Tomislav, glazbeni pedagog, zborovođa (Vinica kod Varaždina, 4. XII 1907). Poslije završene Učiteljske škole u Čakovcu 1928, gdje mu je bio profesor glazbeni pedagog Janko Slogar, upisao se na Muzičku akademiju u Zagrebu (Teoretsko-pedagoški odjel s glavnim predmetom orgulje) i 1946. diplomirao. Kao student bio je član Radio-zbora. Duže je vrijeme radio u pokrajini (Križovljan, Ivanečka Kamenica i Repišće) te se isticao kao zborovođa i orguljaš. Od 1946. do 1949. bio je profesor Učiteljske škole u Zagrebu, 1949–1951. Muzičke škole u Šibeniku i od 1951. do 1969, kad je otišao u mirovinu, Muzičke škole »Vatroslav Lisinski« u Zagrebu. — Osim seoskih zborova, vodio je zbor »Vladimir Nazor« iz Zagreba, šibensko Kolo, s kojim je osvojio prvu saveznu nagradu na natjecanju amaterskih zborova, te zborove »Ivan Filipović« i Slogu iz Zagreba. Posebno se istakao kao glazbeni pedagog; dobio je 1960. republičku Nagradu »Ivan Filipović«, a 1963. bio je izabran za pedagoškog savjetnika. Napisao je udžbenik Solfeggio za muzičke škole te Metodske upute. Surađivao je u časopisu Muzika i škola (1957, 1959, 1960, 1964). — A. je u prvom redu glazbeni pedagog i metodičar koji je svoje napore prvenstveno posvetio osnovnom muzičkom opismenjivanju.

DJELA: Solfeggio za muzičke škole. Zagreb 1960. — Metodske upute, 1–2. Zagreb 1963.
 
LIT.: Josip Požgaj: Novi udžbenik solfeggia. Muzika i škola, 5(1960) 3/4, str. 58–59. — Smiljka Ećimović: Koncert pjevačkog zbora Ivan Filipović. Školske novine, 17(1966) 14, str. 1; 17, str. 3. — Milan Gortan: Tomislav Adamić: Solfeggio za muzičke škole. Muzika, 15(1970) 4, str. 178. — Miroslav Vuk: Uz sedamdesetu obljetnicu rođenja i pedesetu obljetnicu pedagoškog i javnog umjetničkog rada Tomislava Adamića. Školske novine, 29(1978) 1/2, str. 8.
 
Branko Rakijaš (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ADAMIĆ, Tomislav. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/adamic-tomislav>.